Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację spotkań i wyjazdu studyjnego Zespołu Tematycznego ds. chowu i hodowli bydła mięsnego oraz refundację zakupu namiotów wystawienniczych” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację spotkań i wyjazdu studyjnego Zespołu Tematycznego ds. chowu i hodowli bydła mięsnego oraz refundację zakupu namiotów wystawienniczych”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie odpowiednich materiałów wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez refundację kosztów zakupu namiotów wystawienniczych.

Operacja ma na celu – podczas organizowanych trzech spotkań i wyjazdu studyjnego – zapoznanie uczestników z działaniem „Współpraca” oraz możliwościami wdrażania innowacyjnych projektów. W późniejszym zaś okresie tworzenie grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów, związanych z chowem i hodowlą bydła mięsnego. Realizowanie w ramach projektu cyklu spotkań Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego, umożliwi poznanie, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy dolnośląskimi rolnikami, hodowcami bydła, doradcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami świata nauki. Zakup namiotów wystawienniczych natomiast ma celu promocję Sieci na rzecz innowacji rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim podczas organizowanych stoisk informacyjno-promocyjnych oraz plenerowych spotkań, szkoleń, seminariów, imprez, konferencji i innych wydarzeń realizowanych w terenie przez Ośrodek.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 145 osób.