Komórki organizacyjne

Dział Księgowości

Magdalena Ostaszewska - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 212

Anna Ciupa - Z-ca Głównego Księgowego - Kierownik Działu Księgowości
tel. 71 339 80 21 wew. 132

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 130

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Maria Semenowicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 217

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Małgorzata Wajtkus - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Izabela Michniewicz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 150 

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewa Bieńkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197

Dział Teleinformatyki

Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Gudz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

tel. 71 339 80 21 wew. 270

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 446

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


tel. 71 339 80 21 

Audytor wewnętrzny

Mariusz Więch
tel. 71 339 86 56

Koordynator do Spraw Dostępności

Kamil Piszczałka
tel. 71 339 86 56