Plan bezpieczeństwa biologicznego ASF – doradcy pomogą rolnikom

Doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom utrzymującym świnie w przygotowaniu planu bezpieczeństwa biologicznego. Przypominamy, że posiadanie planu przez gospodarstwa utrzymujące świnie na obszarach objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), jest obowiązkowe od 1 listopada. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie całego Dolnego Śląska. Doradcy będą się także kontaktować z hodowcami świń w regionie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, tak aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, umożliwia przemieszczanie świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że bez spełnienia tego wymogu wywóz świń poza wymienione obszary nie będzie możliwy.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

dostępne są wzory dokumentów:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
  • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605, zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, będą respektowane przez Inspekcję Weterynaryjną. Wzory dokumentów dostępne na stronie mają pomóc rolnikom, którzy zwracają się do Inspekcji Weterynaryjnej o wskazówki w tym zakresie.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed pierwszą wysyłką świń planowaną po 31 października.

Źródło: GLW, Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego