Kolejna edycja bezpłatnych programów doradczych dla rolników. Zachęcamy do współpracy z doradcą DODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje operację, objętą interwencją I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze moduł 1 Kompleksowe programy doradcze w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Celem operacji jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację kompleksowych programów doradczych. To również modernizacja sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystania.

Zakres programu doradczego jest wybierany wspólnie przez doradcę i ostatecznego odbiorcę (rolnika, młodego rolnika). Taki program jest realizowany zgodnie z metodykami doradzania, opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego i zaakceptowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Do realizacji w ramach programu zostaną wybrane usługi z katalogu zawierającego:

  • Ekoschematy – systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt,
  • System integrowanej produkcji roślin,
  • Biologiczne metody ochrony,
  • Rolnictwo ekologiczne,
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,
  • Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I.11.PS WPR,
  • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem narzędzia IERiGŻ,
  • Zarządzanie i planowanie w gospodarstwie rolnym,
  • Zadrzewienia i systemy rolno-leśne,
  • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne. 

Czas realizacji programu doradczego może trwać od 1 roku do 3 lat, w zależności od rodzaju wybranych usług doradczych. 

Okres trwania działania: 19 września 2023 – 30 czerwca 2029 r.