Kampania wnioskowa 2024

Do 15 maja można się ubiegać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. 

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, gdzie doradcy BEZPŁATNIE pomogą w wypełnianiu wniosków i doborze ekoschematów do profilu produkcji gospodarstwa rolnego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo, prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w rozpoczynającej się właśnie kampanii, jest niemal identyczny z tym z 2023 roku. W ramach dopłat bezpośrednich oprócz m.in. podstawowego wsparcia dochodów czy płatności redystrybucyjnej od ubiegłego roku realizowane jest dofinansowanie z tytułu ekoschematów. Tych w 2024 roku dotyczą pewne zmiany, np. wprowadzone zostały dodatkowe warianty w przypadku dobrostanu zwierząt hodowanych zgodnie z systemami jakości. Niezmiennie można się starać również o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, a tzw. obszarówkę stanowią płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne i ONW.

Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami będą przyjmowane do 15 maja. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1%. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można wprowadzać do 31 maja. Później płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1% za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii powinien nastąpić 9 czerwca, ale ponieważ jest to niedziela, wnioski będzie można składać do 10 czerwca.

Informacje o zmianach w zasadach przyznawania dopłat - więcej
Prezentacje dotyczące poszczególnych interwencji - otwórz

ARiMR