Warsztaty - Nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej

Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają rolnikom monitorowanie swoich stad w czasie rzeczywistym. Zapobiegają występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób i optymalizują żywienie. Dodatkowo także poprawiają lub zwiększają wydajność i dobrostan oraz zarządzają zwierzętami gospodarskimi. W czwartek, 22 lutego Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował warsztaty „Nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej”. 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzi do oszczędności nakładów pracy i energii, a także znacznego obniżenia kosztów produkcji. W dużym stopniu przekłada się to na efektywność ekonomiczną. Coraz częściej hodowcy stosują innowacyjne systemy całodobowo, monitorując w ten sposób procesy fizjologiczne zwierząt, żywienie czy udój. Systemy zarządzające stadem pomagają w codziennych pracach, mając wpływ na produkcję oraz obsługę zwierząt.

Zadaniem hodowców jest dbanie o dobrostan zwierząt, czyli zapewnienie im optymalnych warunków utrzymania, w szczególności w zakresie żywienia, pojenia, powierzchni do wypoczynku, temperatury, wilgotności, wentylacji, odpowiedniego składu powietrza czy oświetlenia. W tych działaniach pomocne stają się nowoczesne technologie i narzędzia. Ze względu na szeroką gamę rozwiązań, hodowcom trudno jest jednak dokonać właściwego wyboru. Ważne natomiast jest to, aby taki wybór pozwolił prowadzić hodowlę, która z jednej strony zapewniała zwierzętom najlepsze warunki i dobrostan, z drugiej zaś optymalizuje koszty zarządzania.      

Podczas pierwszej części warsztatów „Nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej”, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie, prof. dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawił przykłady innowacyjnych rozwiązań służących poprawie dobrostanu i bezpieczeństwa obsługi w chowie i hodowli bydła. Mówił o tym, jak zarządzać gospodarstwem, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, w celu zwiększenia efektywności produkcji, poprawy jakości produktów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich. Rolnictwo cyfrowe oznacza digitalizację gospodarstwa oraz automatyzację jego określonych obszarów. Dzięki aplikacjom, rolnik może prowadzić gospodarstwo w bardziej zrównoważony sposób.

Druga część warsztatów odbyła się w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Święcku. Gospodarstwo prowadzi Zenon Dziechciaronek wraz z synami Krzysztofem, Mateuszem i Karolem. Uprawiają 150 ha gruntów. W gospodarstwie hodowane jest 220 sztuk bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz montbeliarde. W 2022 roku powstała tu nowoczesna obora wolnostojąca na 150 DJP wraz z halą udojową, systemem zarządzania stadem i stacjami paszowymi. Obora jest wyposażona w nowoczesne, plastikowe wygrodzenia, które właściciele sprowadzili z Danii. 

Na przykładzie odwiedzonego gospodarstwa omówiono zagadnienia systemów utrzymania zwierząt, rozwiązania stosowane w hali udojowej czy metody odzyskiwania ciepła, powstającego przy schładzaniu mleka. Uczestnicy warsztatów obejrzeli suchą kastrację młodych buhajków przy użyciu pierścieni zaciskowych. W czasie pobytu w gospodarstwie rolnicy zadawali pytania dotyczące rozwiązań stosowanych w chowie bydła. 

Celem warsztatów było podniesienie teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej, wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników oraz zachęcenie do tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w sektorze produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem chowu i hodowli bydła.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Izabela Michniewicz DODR