Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji pn. „Zrównoważony chów bydła w kontekście Zielonego Ładu”” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji
pn. „Zrównoważony chów bydła w kontekście Zielonego Ładu””

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat zrównoważonego chowu bydła, w kontekście powstrzymywania zmian klimatu, przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej i zmniejszania poziomu zanieczyszczeń. Dodatkowo operacja poprzez wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przyczyni się do realizacji działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów w województwie dolnośląskim.

Efektem realizacji operacji będzie udział w konferencji 50 osób.