XVII edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

DODR we Wrocławiu zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces, na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.

To konkurs dla tych, którzy zrealizowali w 2015 i w pierwszym półroczu 2016 roku przedsięwzięcia tworzące miejsca pracy na obszarach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 
Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych pomysłów gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
 
Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. Patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny  Telewizja Polska S. A. Redakcja Audycji Rolnych oraz Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl ‒ portal nowoczesnego rolnika i magazyn Farmer oraz Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.
 
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
  • indywidualna,
  • rodzinna,
  • zespołowa, 
  • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 
 
Zgłoszenia do XVII edycji konkursu można przesyłać do 30 września 2016 r. Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały określone w regulaminie. Kartę zgłoszeniową można przesłać e-mailem na adres: ryszard.targosz@dodr.pl lub przekazać do działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradców.