XLIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego

W piątek 1 września, we Wrocławiu odbyły się XLIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego. Na spotkanie połączone z konferencją „Innowacje w produkcji zwierzęcej w kontekście nowych wyzwań w polskim rolnictwie oraz Europejskiego Zielonego Ładu” przyjechali  parlamentarzyści, doradcy, rolnicy i przedstawiciele instytucji rolniczych. 

Wśród gości znaleźli się między innymi Poseł Paweł Hreniak, który przeczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Senator Dorota Czudowska czy Karolina Morozowska, która odczytała list od Europoseł Anny Zalewskiej, Dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i Barzkowicach – Damian Godziński i Dariusz Kłos, Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska UMWD Jacek Jemioła, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Dolnośląskiego  Maria Konarzewska czy Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział Wałbrzych, Leszek Mazur.

Gości przywitał Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o roli doradców i działalności Ośrodka, a także o współpracy doradców z rolnikami, naukowcami, szkołami rolniczymi, związkami branżowymi i samorządem rolniczym, a także instytucjami rolniczymi. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 2016 roku podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizuje politykę rolną Państwa. 

Dyrektor DODR przypomniał, że tylko w ubiegłym roku z porad doradców DODR skorzystało 82 206 osób, a 10 560 uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek. Przedstawił również najważniejsze wydarzenia realizowane w 2023 roku, jak XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XLIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego, X Dolnośląski Dzień Pszczelarza, Wielkie SER-wowanie i V Targ Sera czy Dni Pola. Pokazał kilka przedsięwzięć DODR, jak winnica – założona na terenie zielonym DODR, w której są organizowane warsztaty winiarskie, działający od 2020 roku Dolnośląski Targ Rolny czy poletka demonstracyjne DODR na działce o powierzchni 3,3 ha w obrębie Ślęza, w gminie Kobierzyce.

Święto doradztwa było okazją do wręczenia nagród i odznaczeń. Urszula Bogusiewicz i Izabela Michniewicz otrzymały Złoty medal za długoletnią służbę, przyznawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej.

Z kolei Karolina Łabudzińska i Michał Woźny zostali nagrodzeni za I i III miejsce w wojewódzkim etapie konkursu na Doradcę Roku, a Urszula Bogusiewicz, Urszula Kozaczuk i Maria Borsukiewicz za zdobycie I i II miejsca oraz wyróżnienia w wojewódzkim konkursie na najlepszego doradcę ekologicznego.

Dniom Doradztwa towarzyszyła konferencja „Innowacje w produkcji zwierzęcej w kontekście nowych wyzwań w polskim rolnictwie oraz Europejskiego Zielonego Ładu”.  Jej uczestnicy wysłuchali wykładów na temat nowych wyzwań w produkcji zwierzęcej, owadów paszowych jako alternatywnego źródła białka, wykorzystania produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego czy ograniczania emisji metanu poprzez modyfikację dawki pokarmowej krów.