Wyjazdy do gospodarstw demonstracyjnych

W listopadzie zostały zorganizowane spotkania w gospodarstwach demonstracyjnych na temat nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Ostatnie z trzech spotkań dla każdej z sześciu grup odbyły się odpowiednio 14, 15, 16 listopada w gospodarstwie w Kłodzku, natomiast w Osolinie – 21, 22, 23 listopada.

Uczestnikami spotkań organizowanych przez DODR byli rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Demonstracje składały się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę gospodarstwa w sezonie jesiennym, a także sposób utrzymania, żywienia i prac związanych z pastwiskowym chowem bydła na koniec sezonu. 

Prowadzący zwrócili uwagę na prace porządkowe do wykonania po zakończeniu sezonu pastwiskowego oraz zabiegi agrotechniczne. Omówili między innymi metodę Różyckiego, za pomocą której określamy wydajność pastwiska. Dzięki tym obliczeniom możemy wyliczyć optymalną obsadę zwierząt na danym pastwisku. Oprócz metody analitycznej do określania wydajności pastwiska może służyć herbometr. 

Dzięki wypasowi kwaterowemu możemy intensywnie wypasać bydło. Ten system zmusza bydło do pobierania wszystkich roślin, nawet tych mniej chętnie zjadanych. W takim systemie wypasu bydło otrzymuje świeży pas trawy. Polega on na dodawaniu nowego pasa trawy do wypasu i odgradzania wcześniej użytkowanej części. Przy takim utrzymaniu przesuwamy się po całej działce i czekamy na odrośnięcie zjedzonej trawy. 

Podczas listopadowych wizyt w gospodarstwach demonstracyjnych zaprezentowano też działanie sytemu Pastuchów Gallagher. Omówione zostało działanie płytki, która przewodzi prąd oraz to, jak kołowrotek umożliwia szybkie i łatwe przetoczenie linii ogrodzenia do nowej pozycji.

Zimowe utrzymanie bydła mięsnego wiąże się z ograniczeniem nadmiernego wychładzania zwierząt. Zwierzęta muszą mieć zapewnione schronienie, które osłoni je od wiatru, deszczu i śniegu. Ściółka musi być czysta i sucha. W sezonie pastwiskowym bydło z gospodarstwa w Osolinie jest utrzymywane całodobowo na 10 kwaterach, a zimą przebywa na okólniku z dostępem do wiat. 

Z kolei pastwiska w Kłodzku zostały podzielone na dwie kwatery, zwierzęta przebywają na nich od maja do listopada. Wybrane grupy są wypasane w systemie 24-godzinnym. W pozostałym czasie zwierzęta mają dostęp do kwater zimowych lub okólników.

Spotkania zakończyły się podsumowaniem wcześniejszych wizyt i dyskusją na temat wad i zalet systemu do monitorowania zwierząt za pomocą chipów. Ważnym tematem, który został poruszony był nowy sposób montowania transponderów – już nie na obrożach, a na kantarach.

Uczestnicy wyjazdów docenili możliwość uczestnictwa w projekcie i zapoznania się z wdrażanymi rozwiązaniami w praktyce. Ważne dla nich było również jak wykorzystać pokazywane rozwiązania w gospodarstwach.

Maria Semenowicz, Wojciech Karkulowski