Szkolenie „Efektywna praca i komunikacja w grupie”

W dniach 13-14 lutego w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie Efektywna praca i komunikacja w grupie, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W szkoleniu wzięło udział 25 doradców  z DODR.

Szkolenie połączone z warsztatami było kolejnym elementem doskonalenia zawodowego doradców w obszarze doradztwa grupowego i praktycznym uzupełnieniem szkoleń e-learningowych Metodyka doradztwa grupowego, realizowanych w latach 2021-2022.  

Podczas 12 godzin dydaktycznych, uczestnicy szkolenia pracowali nad motywacją do bycia w grupie i pracy grupowej, kierowaniem grupą lub zespołem w praktyce czy rolami grupowymi w kontekście zadań grupy. Uczyli się także, jakie są praktyczne aspekty pracy grupowej, czyli planowanie czasu, czynniki efektywności, bariery, sprawna komunikacja jako czynnik efektywności grupowej oraz jak reagować na trudne sytuacje w pracy grupowej (konflikty, negocjacje, asertywność).

Wykłady prowadziła Alina Boryczka z Consilio Bono – Edukacja Doradztwo Opieka z Olesna.  

Monika Siarkiewicz DODR