Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie złotoryjskim”

W dniach 24-25 listopada 2022 r., na terenie powiatu karkonoskiego, odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie złotoryjskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie złotoryjskim, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, eksperci z dziedziny hydrologii i agrometeorologii oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. 

Podczas pierwszego dnia wyjazdu, prelegenci – dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego, przedstawili zasady retencji wodnej, podstawowe pojęcia meteorologiczne, metody i typy pomiarów oraz rodzaje urządzeń wykorzystywanych w stacjach meteorologicznych i hydrologicznych. Uczestnicy brali udział w określaniu dni deszczowych, a także długości i rodzajów posuchy na podstawie pomiarów opadów.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili tereny Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa otworzyli: Nadleśniczy Jerzy Majdan oraz Zastępca Nadleśniczego Jakub Tomza. Przedstawili m. in. charakterystykę terenu Nadleśnictwa, zasady gospodarki leśnej na terenach górskich, rodzaje obszarów i gatunków chronionych w rejonie, inwestycje związane z małą retencją górską oraz inne podejmowane działania, takie jak restytucja sudeckiego ekotypu jodły pospolitej czy wyniki walki z klęską ekologiczną w Sudetach. Jako pierwszy punkt uczestnicy odwiedzili torfowiska w Górach Izerskich. Na obszarze torfowisk zostały zaprezentowane instalacje spowalniające odpływ, piętrzące wodę i utrzymujące odpowiedni przepływ. Torfowiska sprzyjają utrzymaniu odpowiedniej wilgotności, co w efekcie przeciwdziała suszy zagrażającej całemu ekosystemowi. Woda warunkuje prawidłowy rozwój flory torfowiska i zachowanie bioróżnorodności. Kolejnym punktem zaprezentowanym przez przewodnika były przykłady rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji, które redukują negatywne skutki spływu, regulują odpływ i utrzymują odpowiedni stan wód gruntowych, przez co redukują skutki suszy w najbliższym otoczeniu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR