Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie milickim”

W dniach 26-27 października 2022 r. na terenie powiatu trzebnickiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie milickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie milickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rejonowego Związku Spółek Wodnych, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu milickiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu milickiego.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS, dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć mapy zagospodarowania przestrzennego oraz jak dokonywać analiz hydrograficznych. Prowadzący zajęcia – dr inż. Paweł Dąbek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom w jaki sposób korzystać z zasobów Geoportalu, jak odczytywać dane umieszczone na ortofotomapach oraz czym jest numeryczny model pokrycia terenu. 

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Odwiedzili cztery leśnictwa – Trzebnica (zbiornik Malin), Rościsławice (zbiorniki w Obornikach Śląskich), Osolin (zbiorniki Świerzów-Wilkowa-Gola) oraz Cieplice (zbiornik Borów-Górowo-Skokowa). Sekretarz Nadleśnictwa, Tomasz Lechki, zaprezentował obiekty małej retencji, które zostały odtworzone w ramach projektów związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodą w lasach. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR