Operacja: „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez organizację szkolenia i filmu oraz warsztatów” (październik 2020 r.-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez organizację szkolenia i filmu oraz warsztatów”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń podczas trzech szkoleń online w zakresie organizacji oferty enoturystycznej od strony teoretycznej, budowania pozytywnego wizerunku marki, kontaktu z klientem, reklamy i promocji, serwowania i przechowywania wina, a także umożliwienie skorzystania z fachowej wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia młodej winnicy podczas warsztatów.

Stworzenie platformy umożliwiającej podniesienie poziomu wiedzy, wymianę doświadczeń, bezpośrednią rozmowę ułatwi tworzenie sieci kontaktów podmiotów zainteresowanych innowacjami w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a w dłuższej perspektywie zachęci do podejmowania wspólnych innowacyjnych działań.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 55 osób i opracowanie filmu szkoleniowego.