Wyjazd szkoleniowy - Króliki rasy popielniańskiej białej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w wyjeździe szkoleniowym na temat królików (rasy popielniańskiej białej), do obiektu demonstracyjnego w gospodarstwie Tomasza Kupaja w Kęszycach w województwie wielkopolskim. Wyjazd zostanie zorganizowany 19 marca oraz 16 kwietnia.

Uczestnik ma obowiązek do udziału w dwóch wyjazdach szkoleniowych. Po odbyciu obu szkoleń każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniach. Wyjazd jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2024 r.

Data demonstracji:

I termin  19.03.2024 r. godz. 10.00–14.30
II termin  16.04.2023 r. godz. 10.00–14.30

Miejsce demonstracji: 

Gospodarstwo ekologiczne Tomasza Kupaja, 
Kęszyce 10, 
63-405 Sieroszewice.

Dojazd do obiektu demonstracyjnego busem, wyjeżdżającym spod DODR o godz.7.30, a powrót do Wrocławia ok. godz. 15.00. Uczestnicy mają zapewniony bufet kawowy oraz obiad. 

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań, stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności, wśród rolników oraz zachęcenie uczestników nieodpłatnych demonstracji do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego mogą być: 

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • młodzi rolnicy, czyli wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2024 r. w formie:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe szkoleniowym decyduje kolejność zgłoszeń.

Demonstracja jest organizowana w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.