Warsztaty - Serowarstwo w praktyce

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 4-5 czerwca na warsztaty „Serowarstwo w praktyce” w serowarni na terenie powiatu ząbkowickiego. 

Rozwój lokalnego przetwórstwa jest szczególnie ważny na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Należą do nich na przykład tereny o rozdrobnionej strukturze rolnej, gdzie niskie przychody z działalności rolniczej nie zapewniają rolnikom odpowiedniej jakości życia. Właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz pokazanie, jak można wykorzystać potencjał własnego gospodarstwa i regionu, ma zachęcić do podejmowania pozarolniczej działalności w zakresie małego przetwórstwa. W ten sposób rolnicy wykorzystują lokalne surowce i zdobywają dodatkowy dochód. 

Dlatego też celem warsztatów jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w zakresie serowarstwa. Odchodzenie od monofunkcyjności na wsi, polegającej na uprawie lub hodowli, wspieranie wielokierunkowego podejścia i korzystanie z różnorodnych źródeł dochodu rozwija przedsiębiorczość, tworzy nowe miejsca pracy i podnosi jakość życia na obszarach wiejskich.

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie lokalnego przetwórstwa. Warsztaty zachęcają również do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne, innowacyjne przedsięwzięcia związane z produkcją, promocja, certyfikacją i wprowadzaniem do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Warsztaty serowarskie są organizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024 – 2025. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Informacji udziela: 
Izabela Michniewicz, 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 
tel. 71 339 80 21, wew. 150, 
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Izabela Michniewicz DODR