W lutym wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego to 1,46 zł do litra kupionego oleju napędowego. W tym roku obowiązuje nowy wzór wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego

W 2024 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu określonego na ten rok.

Wnioski można składać w dwóch terminach:

  • od 1 lutego do 29 lutego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia do 2 września wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

MRiRW