Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich - Produkcja i sprzedaż żywności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich – jak bezpiecznie wytwarzać i sprzedawać żywność”, które odbędzie się 19 kwietnia w siedzibie DODR, we Wrocławiu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością przez KGW oraz możliwość udziału i promocji Kół podczas Dolnośląskiego Targu Rolnego, który odbywa się na terenie zielonym DODR.

Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub mailowo:
Katarzyna Sikora, główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
tel. 71 339 80 21 wew. 151, 
email: katarzyna.sikora@dodr.pl