Rozwój małych gospodarstw – nabór do 24 listopada

Do 24 listopada będzie się można ubiegać o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym musi wynosić poniżej 25 tys. euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, który wynosi co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też przedłożyć biznesplan z koncepcją zmian służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa.

Standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw na konto beneficjenta trafi 80% kwoty, a później reszta, czyli 20%. Pomoc ta może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo, w okresie realizacji Planu Strategicznego.

W ramach tej interwencji wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży towarów wytwarzanych przez rolnika. Dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Wnioski o pomoc finansową na „Rozwój małych gospodarstw” można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. 

Więcej TUTAJ

MRiRW