Nowa wersja aplikacji INTER-NAW

Na początku stycznia wdrożono nową wersję produkcyjną aplikacji INTER-NAW. Jest to cyfrowe narzędzie ułatwiające zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi w rolnictwie. 

Nowa wersja programu umożliwia importowanie danych z plików wygenerowanych z systemów agencyjnych ARiMR (z aplikacji WniosekPlus – działki i uprawy oraz z IRZplus – produkcja zwierzęca) i aplikacji Stany CC. 

Program INTER-NAW jest narzędziem umożliwiającym opracowanie kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb. Dawki nawozów mineralnych są obliczane zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia, po uwzględnieniu wymagań pokarmowych roślin uprawnych oraz dostępności składników pokarmowych z innych źródeł (nawozy naturalne, organiczne, produkty uboczne i in.). Plan nawożenia azotem lub maksymalne dawki azotu są obliczanie zgodnie z założeniami programu azotanowego.

Wdrożenie aplikacji jest jednym z wymogów unijnych nałożonych na państwa członkowskie. Założenia merytoryczne nowej wersji aplikacji INTER-NAW zostały opracowane przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom w zakresie aplikacji Stany_CC. 

Link do aplikacji znajduje się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej:
www.internaw.pl/