Konsultacje społeczne - Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Konsultacje społeczne projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska” do 30 marca

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się z projektem dokumentu, przesłać uwagi lub wyrazić opinię na jego temat, za pomocą załączonego formularza (pobierz formularz - DOC).

W skład strategii wchodzą dokumenty

Celem Strategii jest diagnoza i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionu po 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać do 30 marca 2018 r. pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
lub zeskanowane emailem na adres: sekretariat@dodr.pl

W tytule listu lub maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne. Strategia”.

Zapraszamy.