Konkurs dla studentów na najlepszą pracę dyplomową lub projekt badawczy z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, we współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziałem Terenowym we Wrocławiu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs dla studentów na najlepszą pracę dyplomową lub projekt badawczy z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie i docenianie prac, które wprowadziły innowacje w dziedzinie rolnictwa. Szukamy projektów, które będą miały pozytywny wpływ na produkcję rolniczą poprzez wprowadzenie nowych technologii, obniżenie kosztów produkcji lub poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Dodatkowo jest to okazja, by zaprezentować swoje projekty przed czołowymi przedstawicielami branży rolniczej.

Termin zgłoszeń: do 30 września 2023 r. 

Adres wysyłki zgłoszeń: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, pok. 305, 50-375 Wrocław, złożenia osobistego lub przesłania na adres: marcin.dynia@upwr.edu.pl 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu, a także wymogi formalne dla uczestników są dostępne w regulaminie konkursowym i ankiecie kwalifikacyjnej.