Konferencja – Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

26 września, o godzinie 10.00 w Obiekcie Hotelowym AGRO, przy ul. Zwycięskiej 4 we Wrocławiu odbędzie się konferencja pn. „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. 
Do udziału w konferencji zapraszamy członków Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, zainteresowanych wdrażaniem innowacji w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

W programie konferencji m. in.: 

  • dane i narzędzia w planowaniu inwestycji wodnych,
  • modelowanie intensywnych opadów deszczu,
  • wody lecznicze na terenie Dolnego Śląska.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@dodr.pl lub magdalena.kurys@dodr.pl

Informacji udziela: Magdalena Kuryś, 
tel. 71 339 86 56 wew. 196, 
e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR