Konferencja Grupy operacyjne EIP-ARGI: innowacje w praktyce

Zapraszamy na konferencję Grupy operacyjne EIP-ARGI: innowacje w praktyce, zaplanowanej od poniedziałku 6 do środy 8 maja w Estoril w Portugalii. 

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu, organizowanym przez jednostkę wspierającą sieć WPR UE ds. innowacji i wymiany wiedzy EIP-AGRI oraz zgłoszenia projektów Grup Operacyjnych do konkursu „EIP-AGRI Innovation Awards” można przesyłać do 8 lutego.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć ponad 3 400 grup operacyjnych w UE, tworzenia sieci kontaktów i wymiany wiedzy, omówienia wyników grup operacyjnych w praktyce oraz wspierania współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wydarzenie obejmuje wystawę, podczas której grupy operacyjne i inne podmioty zaprezentują swoje produkty, inicjatywy i wyniki.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz naboru na wydarzenie można znaleźć na stronie Europejskiej Sieci WPR pod adresem: 

eu-cap-network.ec.europa.eu/eip-agri-innovation-awards-2024_en

oraz na portalu KSOW+: 

www.ksowplus.pl/transfer-wiedzy-i-innowacje/aktualnosc/nagrody-za-innowacyjnosc-konkurs-dla-grup-operacyjnych