Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła – wyjazd studyjny do województwa lubuskiego i wielkopolskiego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 10-12 czerwca na wyjazd studyjny do województwa lubuskiego i wielkopolskiego na temat „Innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu stadem bydła”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja.

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzą gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą bydła oraz prowadzące: 

  • rolnictwo regeneratywne, 
  • przetwórstwo mleka krowiego na poziomie gospodarstwie i sprzedaż bezpośrednią mięsa z bydła ras mięsnych, utrzymywanych w gospodarstwie, 
  • opasanie bydła mięsnego w oparciu o suche pasze. 

Celem wyjazdu jest zachęcenie uczestników do współpracy i tworzenia grup operacyjnych EPI, realizujących innowacyjne projekty w zakresie produkcji zwierzęcej. Istotne jest również pogłębienie wiedzy na temat dobrostanu w chowie i hodowli bydła oraz wymiana doświadczeń producentów żywności.

Do udziału zapraszamy dolnośląskich rolników, prowadzących gospodarstwa rolne zajmujące się chowem i hodowlą bydła, a także przedstawicieli doradztwa i naukowców.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 
sekretariat@dodr.pl 

Osoba do kontaktu:
Izabela Michniewicz, 
71 339 86 56 wew. 150,
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl           

Izabela Michniewicz, DODR