Doradcy bezpłatnie pomogą w wypełnianiu wniosków

W piątek 15 marca rozpocznie się kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie. Podobnie, jak rok wcześniej, pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomogą rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe, rolnośrodowiskowe oraz dobrostanowe wraz z ekoschematami.
Po raz drugi kampania wnioskowa przebiega według zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Szczególnie zachęcamy do realizacji ekoschematów, czyli prośrodowiskowego elementu płatności bezpośrednich. 

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego we wszystkich dolnośląskich powiatach, gdzie doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a także w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego. Porady są ubezpieczone.