Dofinansowanie zakupu buhajów

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Z dofinansowania może skorzystać rolnik mający status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa, który ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymaga się od niego przedstawienia potwierdzenia kupna w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

Wysokość pomocy to iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30. Pula środków przeznaczonych na to wsparcie to 5 mln zł.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówkach, nadawać listem poleconym albo wysyłać – za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

ARiMR