Badanie kondycji gospodarstw domowych

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniach ankietowych na temat kondycji gospodarstw domowych (KGD). Badane są opinie na temat sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności do oszczędzania oraz zamierzeń dotyczących zakupu dóbr trwałego użytku.

Celem jest ocena sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich, analizowanie trendów oraz tworzenie krótkookresowych prognoz gospodarczych. Na podstawie tego badania oblicza się między innymi wskaźnik ufności konsumentów, który opisuje koniunkturę gospodarczą.

Badania kondycji gospodarstw domowych są prowadzone przez GUS na terenie całego kraju, w cyklu miesięcznym. Wylosowane gospodarstwo odpowiada na pytania dwa razy w odstępie trzech miesięcy. Badanie jest realizowane poprzez wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przez ankieterów statystycznych. 

W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane są poufne, podlegają szczególnej ochronie. Obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej, wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

Więcej informacji na temat badań ankietowych:

Źródło: GUS

  • Plik do pobrania: Ulotka | pdf, 785.13 Kb | Pobierz