Laureaci „Kryształowej Koniczyny” 2017

XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu 'Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej 2017'

Ruszył konkurs Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej. Celem konkursu jest uhonorowanie pracy wolontariuszy, a także wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju środowisk wiejskich dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju oraz zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych na terenach wiejskich. Przy ocenie kandydata jurorzy ocenią tylko pracę wykraczającą poza obowiązki wynikające z umowy o pracę.

Karty zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2017 roku, komplet wymaganych dokumentów – wymieniony w Regulaminie konkursu, należy dostarczyć do 15 maja 2017 r. do:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

z dopiskiem „Lider 2017”

Informacji na temat konkursu udziela Urszula Bartoszewicz,
tel. 71 339 86 56 w. 171, email: urszula.bartoszewicz@dodr.pl