Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności lokalnej

Laureaci konkursu z ubiegłych lat