Korzyści dla rolników prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Systemie FADN jest dobrowolny udział rolnika,  tym bardziej mają znaczenie korzyści odnoszone przez rolników z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym:

  • Możliwość bieżącej oceny wyników, kontroli rozliczeń z odbiorcami produktów i dostawcami materiałów oraz porównania uzyskanych wyników z planowanymi;
  • Częsty kontakt z doradcą , dający możliwość  pozyskiwania szczegółowych informacji i porad na tematy związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego;
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomiki i zarzadzania, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji w gospodarstwie i uzyskiwanie lepszych wyników ekonomicznych;
  • Wyrabianie u kierującego gospodarstwem cech ułatwiających skuteczne działanie, takich jak systematyczność , porządek w dokumentach, otwartość na zmiany;
  • Nieodpłatne uzyskanie raportów generowanych przez System: Raportu Indywidulanego, Raportu Indywidualnego Skróconego, Raportu  Dynamicznego, Raportu   Porównawczego;
  • Rachunkowość FADN spełnia również wymóg prowadzenia ewidencji przychodów  i rozchodów dla tych gospodarstw, które otrzymały  wsparcie finansowe ze środków ARiMR (skorzystali z działań : „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  „Premia dla młodych rolników” , „Restrukturyzacja małych gospodarstw);
  • NOWOŚĆ od 2017r- Rolnicy mogą korzystać  z Systemu RDR , mają  wgląd  do danych wczytanych do systemu  oraz mogą sami  pobrać raport indywidualny, indywidualny skrócony oraz dynamiczny.

 

Zachęcamy rolników do prowadzenia rachunkowości zgodnie z Systemem Polski FADN

 

Teresa Wawrzak
DODR Wrocław