POLSKI FADN

FADN, Rachunkowość rolnicza:

FADN – jest to europejska Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (Farm Accountancy Data Network), której formalne kształtowanie rozpoczęło się w 1965r. i rozszerzało  swój zasięg w miarę poszerzania się struktur europejskich. Obecnie system FADN funkcjonuje w 28 Krajach Członkowskich UE, w jego polu obserwacji znajdują się gospodarstwa towarowe, dostarczające na rynek odpowiednią część swojej produkcji.

Dane rachunkowe gromadzone w ramach tej struktury są wiarygodne i reprezentatywne, pomagają w programowaniu i realizacji zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Dane wykorzystywane są przede wszystkim dla:

  • corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty,
  • analizy działalności gospodarstw rolnych,
  • oceny skutków projektowania zmian dotyczących rolnictwa wspólnoty.

Podstawowe zasady obowiązujące w FADN:

  • Rolnik dobrowolnie uczestniczy w systemie FADN - istnieją często sytuacje, że rolnik prowadzi rachunkowość w swoim gospodarstwie na skutek własnych potrzeb lub ciążących na nim obowiązków. Jednak, aby dane mogły być udostępnione Komisji Europejskiej wymagana jest zgoda rolnika.
  • Dane z gospodarstw rolnych dostarczane do Komisji są traktowane jako ściśle tajne
  • Danych nie można wykorzystywać dla celów podatkowych. Gromadzone dane rachunkowe służą przede wszystkim jako podstawa do sporządzania przez Komisję raportów na temat sytuacji w rolnictwie oraz na poszczególnych rynkach rolnych, a także o dochodach rolników w Unii Europejskiej

Pole obserwacji FADN:

Do gospodarstw rolnych zaliczane są te, które wytwarzają więcej niż określona wielkość standardowej produkcji (potocznie gospodarstwa te określane są jako towarowe). Takie gospodarstwa stanowią również przedmiot zainteresowania FADN. Pozostałe gospodarstwa nie są włączane do próby FADN.

Od 2010 roku obowiązują nowe zasady Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Zasadniczą jej zmianą jest zastąpienie parametrów standardowej nadwyżki bezpośredniej (z ang. SGM) parametrami standardowej produkcji (z ang. SO).

W 2011 r. ilość gospodarstw uczestniczących w systemie FADN wynosiła ponad 83 tys. gospodarstw, reprezentujących ok. 5 mln gospodarstw rolnych w UE.

W Polsce ilość gospodarstw rolnych  sklasyfikowanych wg GUS  wynosi 1 503 473. Natomiast w polu obserwacji Polskiego FADN ustalonym według wielkości minimalnej SO wynoszącej 4 tys. euro znajduje się 810 990 gospodarstw rolnych. Ustalony rozmiar próby Polskiego FADN, zaakceptowanej przez Komitet Krajowy i Komisję Europejską liczy 12 100 gospodarstw. To oznacza, że jedno gospodarstwo rolne z próby Polskiego FADN reprezentuje średnio 67 gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ
E-learning jest nowoczesną metodą nauczania za pomocą internetu, która obecnie zdobywa coraz szersze grono zwolenników na całym świecie, m.in. również w Polsce. Szkolenia e-learningowe umożliwiają naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie, a także wykorzystują najnowocześniejsze technologie w metodologii nauczania, dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. Zespół ekspertów Agencji Łącznikowej Polskiego FADN przygotował dla Państwa na portalu zestaw nowoczesnych kursów wykonanych właśnie w technologii e-learning. Szkolenia związane są z tematyką FADN i przeznaczone przede wszystkim dla doradców i koordynatorów Polskiego FADN.