Zespoły tematyczne

 1. Zespół tematyczny związany z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego
  1. Powołany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach operacji własnych SIR.
  2. Grupa nieformalna.
  3. Skład grupy: rolnicy, producenci, przedstawiciele instytucji, świata nauki, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego jak i innych województw.
  4. Eksperci z zakresu chowu i hodowli bydła mięsnego zapraszani są wg potrzeb zgłaszanych przez uczestników spotkań. 
  5. Celem zespołu tematycznego jest odniesienie poziomu wiedzy w zakresie: sposobu utrzymania i doboru ras do krzyżówek i hodowli, sposobu utrzymania bydła mięsnego, chorób okresu odchowu cieląt i opasu bydła mięsnego, zasad żywienia, dobrostanu zwierząt, tworzenia grup producenckich i dobrowolnych systemów jakości. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie hodowli bydła mięsnego. 
  6. Spotkania, w których zazwyczaj uczestniczy około 70 osób organizowane są 3-4 razy w roku. 
  7. Zespół funkcjonuje od listopada 2019 roku. 

    
 2. Zespół tematyczny związany z zagadnieniami winiarskimi
  1. Powołany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach operacji własnych SIR.
  2. Grupa nieformalna.
  3. Skład grupy: rolnicy, producenci, przedstawiciele świata nauki, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego jak i innych województw.
  4. Eksperci z zakresu technologii uprawy winorośli, produkcji wina czy enoturystyki zapraszani są wg potrzeb zgłaszanych przez uczestników spotkań.
  5. Celem zespołu tematycznego jest odniesienie poziomu wiedzy w zakresie technologii uprawy winorośli, przebiegu procesów winifikacji, produkcji wina, budowania marki, promocji, rozwijania dodatkowych usług na bazie gospodarstwa winiarskiego jak np. enoturystyka. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie hodowli bydła mięsnego.
  6. Spotkania tematyczne organizowane są kilka razy w roku.
  7. Zespół funkcjonuje od listopada 2019 roku.
  8. W ramach zespoły został opracowany i wydany katalog dobrych praktyk, prezentujący dolnośląskie winnice zrzeszone w Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie, pokazujący, że za każdą wyprodukowaną butelką wina stoi człowiek, jego praca i historia. W tym roku ukaże się sześć filmów prezentujących pracę w gospodarstwach winiarskich oraz współpracę z innymi , ciekawymi lokalnymi twórcami i producentami.

    
 3. Zespół tematyczny związany z zagadnieniami serowarskimi
  1. Powołany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach operacji własnych SIR.
  2. Grupa nieformalna.
  3. Skład grupy: rolnicy, producenci, przedstawiciele instytucji, świata nauki, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką z województwa dolnośląskiego. 
  4. Eksperci z zakresu produkcji  i przetwórstwa mleka krowiego, koziego czy owczego zapraszani są wg potrzeb zgłaszanych przez uczestników spotkań. 
  5. Celem zespołu tematycznego jest odniesienie poziomu wiedzy w zakresie produkcji i przetwórstwa mleka krowiego, koziego, owczego, budowania marki, promocji, rozwijania dodatkowych usług na bazie gospodarstwa rolnego. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie hodowli bydła mięsnego. 
  6. Spotkania organizowane są 3-4 razy w roku. W tym Wielkie SER-wowanie – czyli festiwal sera i produktów mlecznych. To trzydniowe wydarzenie, podczas którego odbywają się szkolenia w czynnych serowarniach na terenie Dolnego Śląska, konferencja oraz Targ sera i produktów mlecznych. 
  7. Zespół funkcjonuje od listopada 2019 roku. 

    
 4. Zespół tematyczny związany z utworzeniem Dolnośląskiego Targu Rolnego
  1. Powołany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach operacji własnych SIR.
  2. Grupa nieformalna.
  3. Skład grupy: rolnicy, producenci, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką z województwa dolnośląskiego. 
  4. Eksperci z zakresu budowania wspólnej marki, promocji i sprzedaży bezpośredniej zapraszani są wg potrzeb zgłaszanych przez uczestników spotkań. 
  5. Celem zespołu tematycznego jest odniesienie poziomu wiedzy w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, budowania marki, promocji, rozwijania dodatkowych usług na bazie gospodarstwa rolnego, podnoszenia świadomości konsumenckiej. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie hodowli bydła mięsnego. 
  6. Spotkania organizowane są kilka razy w roku. 
  7. Zespół funkcjonuje od listopada 2019 roku. 
  8. W ramach zespołu został utworzony Dolnośląski Targ Rolny, który od dwóch lat organizowany jest cyklicznie na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dwa razy w miesiącu ponad trzydziestu rolników sprzedaje swoje produkty bezpośrednio konsumentom finalnym oraz prezentuje swoją ofertę na portalu społecznościowym.  
   Aktualnie DODR i członkowie zespołu założyli grupę EPI i aplikują o środki w ramach działania Współpraca – Krótkie Łańcuchy Dostaw na utworzenie Zielonego Punktu Rolnego.