img
Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,
tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane – jako atrakcja turystyczna – rodzinom z dziećmi lub osobom podróżującym indywidualnie. Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi.
Plik do pobrania: promujemy-zagrody-edukacyjne-2022.pdf | pdf, 0 Kb | Pobierz