Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w październiku 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w październiku 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 17,7%).

W październiku 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. W skali miesiąca wzrosły ceny żyta, owsa i mleka w skupie oraz żywca wołowego na obu rynkach. W skali roku więcej płacono za żywiec wołowy na targowiskach, żywiec wieprzowy w skupie, a także za ziemniaki w skupie i na targowiskach.


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie