Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w lutym 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w lutym 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,4%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie