Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] wzrosły w listopadzie 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,6%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie