ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza na szkolenie „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”. To trzydniowe seminarium, którego celem jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności. Rekrutacja dla Dolnego Śląska trwa do 15 marca.

Podczas spotkań poruszone zostaną zagadnienia:

  • myślenia projektowego,
  • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
  • budżetowania projektowego,
  • roli partnerów w projekcie,
  • możliwości dofinansowania dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
  • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szczegóły na stronie: 
https://efrwp.pl/projekty/abc-tworzenia-pisania-i-realizacji-projektow/o-szkoleniach/

Alby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz online, dostępny pod adresem www.efrwp.pl/rejestracja-abc
Z każdej organizacji może zgłosić się maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie poprzez formularz online.