SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
Rolnicy nie sprzedają zbóż – Sytuacja w rolnictwie
PROW przyjęty – modernizacja w PROW 2014-2020
Rencista na emeryturze – zmiany w przepisach o rentach strukturalnych
Więcej OSN w tym roku – Dyrektywa Azotanowa na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Od przybytku głowa boli – sytuacja skupowa na terenie Dolnego Śląska
Po raz ósmy agroturystycznie – VIII Dolnośląskie Forum Agroturystyczne
Agat i Twórcza Stodoła – rozwój sieci zagród edukacyjnych
Kulebiaki, barszcz i ryba w marchewce – Prezentacje wojewódzkie Tradycyjnych Stołów Wigilijnych
Doradztwo Rolnicze na Dolnym Śląsku
Integrowana produkcja roślin – podsumowanie I etapu szkoleń
Bardzo krótkie wiadomości
RYNKI ROLNE
Małe przetwórstwo dla małych gospodarstw – przykładowe linie technologiczne w CDR w Radomiu
Jabłko w podróży – czy embargo jest nową szansą dla polskich sadowników?
PRZEPISY
Gdzie się uczyć – zasady kształcenia zawodowego rolników
FINANSE
Porozmawiaj z bankiem – udogodnienia w spłacie kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
Odzyskać VAT – przejście rolnika na VAT, a odliczenie za zakupy sprzed rejestracji
EKOLOGIA
Wiarygodność ekożywności – system kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych
Rolnictwo ekologiczne uproszczone – nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym
Zima trudna, żaden bal – dokarmianie ptaków zimą
UPRAWA
Białko w roślinie – uprawa soi na nasiona
Szacunkowe koszty uprawy 1 ha soi w 2014 roku
HODOWLA
Wełna wraca do łask – opłacalność produkcji naturalnych włókien pochodzenia zwierzęcego
Nutria reaktywacja– powrót zapomnianej hodowli
DOM I OGRÓD
Jolanta Zarzeka i Mariola Kądziela – sylwetki dolnośląskich liderów
Niech żyje bal – karnawał u wegetarian
A TAKŻE
informacje Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
terminarz szkoleń, warsztatów, pokazów,
agronotowania, ogłoszenia drobne,
krzyżówka, horoskop