Wizyta studyjna Saksonia „Ochrona środowiska w rolnictwie”

 

 

Partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - EkoConnect z Drezna - zorganizował w dniach 6-7 grudnia 2011 r. wizytę studyjną po Saksonii pt. „Ochrona środowiska w rolnictwie”.
Podczas wizyty zostały zaprezentowane przykłady innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, które skutecznie pozwalają ograniczyć negatywny wpływ uprzemysłowienia na środowisko, uczestnicy mieli ponadto możliwość poznania rolniczych metod zachowania różnorodności biologicznej i jej wzbogacania. Program obejmował wizytę w ośrodku naukowo-badawczym Lehr- und Versuchsgut Köllitzsch, odwiedzenie gospodarstwa (z certyfikatem Demeter) Bienert & Hänsel w Taucha koło Lipska, gospodarstwa Dr Heinza-Friedricha Schönlebera oraz gospodarstwa ekologicznego pana Thomasa Fischera.
Uczestnikami wizyty byli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy. Wizyta dała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, nawiązania kontaktów, poznania best practice.
Była to druga z trzech wizyt studyjnych zaplanowanych w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

 

logo funduszy