Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 15.07.2015 r.

Warunki agrometeorologiczne
Temperatury dzienne w okresie od 15 czerwca do 15 lipca na terenie Dolnego Śląska oscylowały między 15 a 37oC, w nocy wahały się w granicach od 10 do 16oC. W rejonie Dzierżoniowa, od 16 czerwca do 14 lipca spadło około 97 mm deszczu. Największy opad był 28 czerwca i wyniósł 35 mm. W rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 41 mm. Ubiegły miesiąc charakteryzował się małą ilością opadów deszczu. Lekkie opady wystąpiły na przełomie czerwca i lipca. Występują znaczne niedobory wilgoci w glebie. Na lżejszych glebach widać przedwczesne dojrzewanie roślin. Zboża jare słabo się krzewią, co może przełożyć się na niższe plonowanie.

Stan upraw

Zboża ozime w fazie dojrzałości woskowej, zboża jare w fazie mleczno-woskowej. Rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego na terenie województwa, jego zaawansowanie to 28,6%, najwyższe jest zaawansowanie prac w makroregionie wrocławskim i legnickim.
W wielu rejonach występują objawy wysuszenia gleby. Niektóre plantacje są porażone chorobami podsuszkowymi i grzybowymi powodującymi obumarcie liścia flagowego. Nasila się występowanie skrzypionek i mszycy zbożowej. Na części plantacji wystąpiło zachwaszczenie miotłą zbożową, chabrem bławatkiem, owsem głuchym i przytulią czepną.

Rzepak ozimy w fazie dojrzewania. Początek zbioru rzepaku. Wykonywane są zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku ozimego. Strąki w tym roku są duże, zdrowe, zapowiadają się dobre zbiory. Na słabszych glebach widać zasychanie roślin placami. Zaobserwowano uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Zachwaszczenie lekkie głównie samosiewami zbóż, makami, chabrami i przytulią szczególnie plantacji niechronionych. Zauważalne objawy chorobowe suchej zgnilizny kapustnych i kiły kapusty

  • Okopowe

Większość plantacji buraków cukrowych w dobrej kondycji. Na części plantacji wegetacja jest opóźniona w związku z suszą. Buraki znajdują się w końcowej fazie zakrywania międzyrzędzi, wzrost korzeni. Na polach pojawiła się śmietka, chwościk buraka i mszyca buraczana. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami.

Ziemniaki wczesne w trakcie zbiorów. Ziemniaki średnio-późnych odmian w fazie kwitnienia. Pojawiły się pierwsze oznaki porażenia ziemniaków przez zarazę ziemniaczaną. Występują ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje wolne od chwastów.

  • Rośliny sadownicze

Kończy się zbiór truskawek. Rozpoczął się zbiór wiśni, czereśni. Trwa zbiór porzeczek, agrestu, borówki i malin. Drzewa owocowe ‒ ziarnkowe znajdują się w trakcie narastania owoców.

Sytuacja na rynkach skupu

Punkty skupowe przygotowują obiekty do akcji skupowej zbóż i rzepaku z tegorocznych zbiorów. Ceny skupu zbóż nieznacznie wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,69 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 64,14 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,80 zł/dt (miesiąc temu było to 58,82 zł/dt), maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 78,00 zł.

Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 52,00-54,60 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 53,00 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na takim samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,75 zł/kg), maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.
Ceny żywca wieprzowego jest nadal niska, średnio można uzyskać 4,00 zł/kg, maksymalnie płacono 4,60 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,10 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,01 zł/l, maksymalną ceną jest 2,70 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji
Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 
Średnie ceny nawozów wynoszą:
•    mocznik 46% N – 153,04 zł/dt,
•    polifoska 8 – 180,42 zł/dt,
•    saletra amonowa 34% – 138,01 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw
W ośmiu gminach na terenie województwa dolnośląskiego pracują już komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradu i huraganu.

15 czerwca był ostatnim dniem składania wniosków obszarowych do Biur Powiatowych ARiMR. Według wstępnej informacji w 26 powiatowych biurach Agencji dolnośląscy rolnicy złożyli w pierwszym terminie 55 976 wniosków. To o około 0,3% mniej niż w poprzednim roku i prawie o 9% mniej aniżeli w rekordowym roku 2004. Najwięcej wniosków przyjęły Biura Powiatowe we Wrocławiu (6 668), Kłodzku (4 225), Trzebnicy (3 350), Oleśnicy (3 107) i Legnicy (2 872).

To, w którym biurze powiatowym dany rolnik składa wniosek ustala się albo ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo ze względu na siedzibę gospodarstwa. Z tego powodu nie ma zgodności pomiędzy liczbą gospodarstw rolnych, czy powierzchnią gruntów, a liczbą wniosków i zgłoszonych do dopłat gruntów w granicach administracyjnych powiatu czy województwa. Szczególnym biurem jest BP we Wrocławiu, gdzie wnioski składają mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego, a grunty zgłoszone do dopłat są położone nie tylko w całym województwie, ale i w całej Polsce.
Wnioski w kampanii 2015 były szczególnie trudne i dla rolników i dla doradców. Wprowadzono wiele zmian w przepisach. Najwięcej problemów przysporzyło rolnikom tzw. zazielenienie, czyli dywersyfikacja upraw obowiązkową dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 10 ha oraz z obszarami proekologicznymi (EFA), które obowiązkowo musiały wykazać gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych.
Tak jak w poprzednich latach, 200 doradców wypełniało lub pomagało rolnikom w wypełnianiu wniosków w siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa, w punktach konsultacyjnych w gminach i w siedzibie DODR we Wrocławiu. W tym roku doradcy, w ramach porozumienia zawartego między DODR we Wrocławiu a ARiMR, wypełniali wnioski obszarowe także podczas dyżurów w biurach powiatowych Agencji.

Około 25 tysięcy wniosków obszarowych (prawie 45% złożonych w 26 biurach powiatowych) wypełnili lub pomogli wypełnić doradcy DODR we Wrocławiu. Prawie 4 tysiące wniosków doradcy wypełnili podczas dyżurów w biurach powiatowych zorganizowanych w ramach porozumienia zawartego między DODR we Wrocławiu a ARiMR O/R we Wrocławiu. Najwięcej rolników (od 300 do 600) przyszło z wnioskami po pomoc do doradców dyżurujących w Biurach Powiatowych Agencji w Lubinie, Wołowie, Kłodzku, Legnicy i we Wrocławiu.

źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Regina Hołda, Teresa Czaja DODR we Wrocławiu