Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 12.07.2021 r.

Pogoda, stan upraw rolnych

Drugą połowę czerwca zdominowały wysokie temperatury występujące na całym obszarze województwa. W ciągu ostatniego miesiąca temperatury dzienne dochodziły do 32 0C. W nocy wahały się w granicach 15-22 0C. Wysokie temperatury sprzyjają występowaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Pod koniec czerwca na terenie powiatu jeleniogórskiego spadł grad. Poszkodowanych zostało 11 gospodarstw, straty w uprawach są duże, a ich wysokość szacuje komisja powołana przez wojewodę dolnośląskiego. W powiecie polkowickim po gwałtownych deszczach powołano komisję do szacowania strat powodziowych. Wojewoda powołał do tej pory 12 gminnych komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak grad i powódź, deszcz nawalny, powódź. Komisje zostały powołane w gminach: Dzierżoniów (2 komisje), Niemcza (2 komisje), Marcinowice, Grębocice, Ciepłowody, Kondratowice, Ząbkowice Śląskie, Piława Górna, Polkowice, Stara Kamienica.

Wegetacja jest w porównaniu do ubiegłego roku o około 10-14 dni. Zaczynają się żniwa jęczmienia ozimego, prace rozpoczęto głównie w rejonie legnickim. Koszone uprawy jęczmienia uzyskują w skupie niskie parametry, ziarno jest słabo wypełnione. Stan upraw zbóż na większości plantacji jest zadowalający. Zboża są w fazie dojrzewania. Większość zasiewów, terminowo chroniona, jest wolna od chwastów. Miejscami występuje septorioza liści i mączniak prawdziwy. Rzepak ozimy znajduje się w fazie dojrzewania łuszczyn. Rolnicy rozpoczęli zabiegi desykacji plantacji. Nasilenie szkodników jest niewielkie, zaobserwowano niewielkie ilości pryszczarka oraz chowacza.

Stan upraw okopowych po opadach deszczu uległ znacznej poprawie. Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Odmiany późniejsze są w fazie zwartych rzędów i kwitnienia. Na niektórych plantacjach występuje stonka ziemniaczana. Uprawy buraków cukrowych znajdują się w fazie zakrytych międzyrzędzi, rozety do 12-15 liści. Miejscami zaobserwowano występowanie mszycy. Plantacje okopowych w większości są wolne od chwastów.

Sytuacja na rynkach skupu

Firmy zajmujące się skupem zbóż są przygotowane na rozpoczynający się sezon zbiorów. Ceny skupu zbóż nieco spadły (o ok. 10%) w porównaniu do ubiegłego miesiąca, ale są wyższe niż rok temu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 84,24 zł/dt (10% spadek ceny). Maksymalnie w skupie można uzyskać 90,95 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 10% niższa i wynosiła 76,06 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 81,38 zł/dt (spadek ceny o 10% w ciągu miesiąca). Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 12%, kiedy uzyskiwano średnio 71,85 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga obecnie średnią cenę skupu 71,16 zł/dt (cena spadła o 8% w ciągu miesiąca). Rok temu cena wynosiła 60,35 zł/dt i była niższa o 15%. Cena skupu rzepaku obecnie wynosi średnio 236,46 zł/dt (spadek ceny w ciągu miesiąca o 5%) i w porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 30% (średnia cena z lipca 2020 roku to 167,72 zł/dt).

Średnie ceny skupu żywca nadal są niskie. Młode bydło opasowe skupowane jest średnio po cenie 6,93 zł/kg (maksymalnie można uzyskać 9,0 zł/kg). Podobnie jak rok temu, kiedy hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,87 zł/kg. Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio to 4,94 zł/kg, maksymalnie rolnicy otrzymują 5,45 zł/kg. Ceny są na poziomie ubiegłego roku, wtedy średnia wynosiła 4,94 zł/kg.

Cena skupu mleka wynosi od 1,00 do 1,80 zł/l. Średnia cena skupu to 1,31 zł/l i pozostaje bez większych zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca i zeszłego roku. Cena za mleko płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 2,43 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów nadal rosną, są znacznie wyższe niż rok temu. Lokalnie obserwuje się braki mocznika w sprzedaży. Obecnie średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 196,44 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 6%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 30%),
 • polifoska 8 – 201,60 zł/dt (cena wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 8%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 18%),
 • saletra amonowa 34% – 134,89 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wyższa o 15% niż w lipcu 2020 roku).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Ochrona zgodna z przepisami

Stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Bezpieczne stosowanie herbicydów leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów. Jeśli produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin, nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność, ani jako pasza dla zwierząt. Naruszenie przepisów podlega sankcjom karnym lub administracyjnym. Konsekwencją może być również zmniejszenie dopłat bezpośrednich lub płatności obszarowych – od 15 do nawet 100%.

Warto więc pamiętać, aby:

 • przestrzegać dawek, terminów i okresów karencji,
 • nie stosować glifosatu do desykacji gryki i prosa,
 • używać wyłącznie legalnych środków ochrony roślin.

Modernizacja do 19 sierpnia

Do 19 sierpnia można ubiegać się o wsparcie finansowe na Modernizację gospodarstw rolnych we wszystkich pięciu obszarach. W ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
 •  rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
 •  rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
 •  inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
 • nawadniania w gospodarstwie.

Pożyczki z Zasobu Własności Rolnej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. To pieniądze dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Cel to wzrost potencjału gospodarstw rodzinnych.

Preferencyjne oprocentowanie to 1,15% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej. W tym roku na ten cel zaplanowano 10 mln zł. Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR. Ostateczne rozpatrzenie wniosku odbywa się w Centrali przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania puli środków.

Informacje dotyczące udzielenia pożyczek zawiera Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia „Zasad, warunków i trybu postępowania przy udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Wnioskodawca może jednak złożyć w OT KOWR wniosek o odstępstwo od tych zasad wraz z uzasadnieniem.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR i KOWR
Sylwia Kędzierska DODR