Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 12.07.2018 r.

Warunki agrometeorologiczne

Warunki pogodowe na terenie województwa w minionym miesiącu były trudne dla rolników. W dalszym ciągu utrzymywała się bezdeszczowa pogoda z punktowymi opadami deszczu. Gleba ma małą wilgotność, na roślinach widać oznaki suszy. Temperatury w dzień wahały się od 15 oC do ponad 30 oC. Średnie temperatury w nocy to od 6 oC do 15 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 13.06.2018 do 10.07.2018 wystąpiło 8 dni z opadami deszczu. Łącznie spadło 46 mm opadów. Największe wystąpiły 28 czerwca. Było to 20 mm.

Żniwa na Dolnym Śląsku

W związku z suszą, żniwa na Dolnym Śląsku w tym roku są przyspieszone w porównaniu do ubiegłego sezonu. Zaawansowanie zbiorów zbóż na dzień 10 lipca wynosi 7,4% i jest wyższe w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy o tej samej porze skoszono tylko 1% areału. Większe niż rok temu jest zaawansowanie zbiorów jęczmienia ozimego i obecnie wynosi prawie 70% (w ubiegłym roku było to niecałe 20%). Plon jęczmienia ozimego szacujemy obecnie na 40,58 dt/ha (w 2017 roku było to 56,63 dt/ha). Zaawansowanie zbioru rzepaku również jest dużo większe niż rok temu i wynosi ok. 28% (w ubiegłym roku było to zaledwie 0,02%).

Średnie plony rzepaku, pomimo suszy wynoszą obecnie około 26,76 dt/ha (w lipcu roku ubiegłego było to 27,00 dt/ha).

Prace żniwne są najbardziej zaawansowane na terenie makroregionu chojnowskiego, gdzie zebrano 10% zbóż oraz 36% rzepaku. Najmniej zaawansowane prace żniwne są w rejonie świdnickim, gdzie zebrano tylko 3,7% powierzchni zbóż i ok. 8% rzepaku. Problematyczna może natomiast okazać się pogoda podczas żniw. Pogoda zmienna, burzowa z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie z opadami gradu. Duże opady atmosferyczne poprawiają wilgotność gleby i warunki rozwoju roślin okopowych, ale powstrzymują prace żniwne. Podczas intensywnego wiatru i deszczu, łuszczyny rzepaku mogą pękać, a nasiona osypywać się.

Stan upraw

Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Szacunkowy plon wynosi obecnie około 167,7 dt/ha. Ziemniaki średnio-wczesnych odmian w fazie narastania bulw, średnio-późne odmiany w fazie kwitnienia.

Buraki cukrowe przykryły już rzędy i nabierają masy korzeniowej. Brak wody powoduje więdniecie roślin (liście są pokurczone, pozwijane i położone), sytuację ratują chłodniejsze noce i poranna rosa. Miejscami na uprawach pojawiła się mszyca, pojawia się zachwaszczenie wtórne chwastnicą i ostem.

Trwa zbiór malin, porzeczek, borówki amerykańskiej, brzoskwiń i wczesnych odmian jabłek. Na jabłoniach występują objawy porażenia parchem i owocówką jabłkóweczką.

Sytuacja na rynkach skupu

Punkty skupowe prowadzą prace przygotowawcze obiektów do akcji skupowej zbóż i rzepaku ze zbiorów z 2018 roku. Ceny skupu nie uległy dużym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca, w większości są jednak wyższe niż w czerwcu 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 69,53 bez zmian do cen z czerwca ubiegłego roku, maksymalnie można uzyskać 73,83 zł/dt. Pszenica paszowa uzyskuje średnią cenę wyższą od zeszłorocznej o 1,3%, jest skupowana po 67,53 zł/dt. Cena jęczmienia paszowego wynosi 62,10 zł/dt i jest wyższa o ok. 9% od zeszłorocznej z tego samego okresu.

Cena kukurydzy na ziarno wynosi 64,00 zł/dt i jest niższa o 4% niż w czerwcu 2018 r. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio za 1 dt kukurydzy na ziarno 68,00 zł (więcej o 6%).

Średnie ceny skupu żywca wołowego wzrosły o ok. 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,29 zł, maksymalna cena to 8,35 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 7,15 zł/kg. Obecnie uzyskujemy o 2 % więcej za 1 kg.

Żywiec wieprzowy w czerwcu jest skupowany średnio po 4,58 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 5,10 zł/kg. Średnia cena w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o ok 3%. W ubiegłym roku hodowcy uzyskiwali średnio 5,15 zł/kg (cena była wyższa o 12%).

Ceny mleka pozostają na podobnym poziomie w porównaniu z czerwcem 2018 r jak i rokiem 2017. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,25 zł/l (min 0,85 zł/l do maks. 1,50 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,09 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca i są niższe niż ceny zeszłoroczne.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 134,29 zł/dt (spadek ceny o 4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i niższa o 6% w stosunku do 2017 r.),
 • polifoska 8 – 156,19 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca i niższa o 4,7% w stosunku do 2017 r.),
 • saletra amonowa 34% – 109,69 zł/dt (spadek ceny na podobnym poziomie w ciągu miesiąca i roku o ok. 5%).

Szkody w uprawach rolnych

Do 11 lipca Wojewoda Dolnośląski powołał 127 komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych w tym 2 spowodowane gradobiciem i suszą, 3 gradobiciem i aż 122 ‒ suszą.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‒ Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring suszy, na 2 478 gmin w Polsce aż 2 329, czyli 93,99% z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36% gmin, krzewów owocowych ‒ 90,4%, w uprawach truskawek ‒ 90,11 %. W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych ‒ 76,27%, dla warzyw gruntowych ‒ 64,16%, drzew owocowych ‒ 62,87 %, tytoniu ‒ 60,37%, dla upraw rzepaku i rzepiku ‒ 50,52 %.

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę z dopłata ARiMR do odsetek.

Warunki uzyskania kredytu klęskowego, należy:

 • posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów (wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz).
 • wypełnić wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR ‒ dokument można wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku
 • przygotować inne dokumenty wymagane przez bank.

O kredyt mogą się ubiegać indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

Banki udzielające kredytów klęskowych:

 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR

Teresa Czaja DODR