Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.07.2016

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 18oC do nawet 36oC. Temperatury nocne wahały się od 8oC do 22oC. W rejonie Dzierżoniowa od 15 czerwca do 15 lipca było 11 dni z opadami, spadło około 111 mm deszczu. W rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 51 mm. Pogoda zmienna, burzowa z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie odnotowano opady gradu. Obecne opady deszczu spowodowały poprawę wilgotności gleby i warunków rozwoju roślin. Jednak poziom wód gruntowych nie został jeszcze odbudowany.

Stan upraw

W połowie lipca zboża ozime znajdowały się w fazie dojrzałości woskowej, a zboża jare w fazie mleczno-woskowej w zależności od terminu siewu i stopnia zaawansowania wegetacji. Rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego na terenie województwa, w połowie miesiąca zaawansowanie wynosiło 30,5%, najwyższe było zaawansowanie prac jest w makroregionie wrocławskim i świdnickim.

Zboża dojrzewają nierównomiernie. Tam, gdzie rośliny nadal są zielone obfite deszcze i wiatry spowodowały wyleganie plantacji. Taka sytuacja może być powodem problemów w czasie żniw, zbierane ziarno może być gorszej jakości. Niektóre plantacje są porażone mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, septoriozą plew pszenicy oraz fuzariozą kłosów zbóż. Nasilenie występowania mszycy zbożowej. Na części plantacji wystąpiło zachwaszczenie miotłą zbożową, owsem głuchym i przytulią czepną. Kukurydza wyrzuciła wiechy.

  • Rzepak ozimy

W połowie lipca znajduje się fazie dojrzewania. Trwają się zbiory rzepaku. Rolnicy wykonują zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku ozimego. Zaobserwowano uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Zachwaszczenie lekkie głównie makami, komosą i przytulią szczególnie plantacji niechronionych. Zauważalne objawy chorobowe suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i szarej pleśni.

  • Rośliny okopowe

Lipiec to zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Ziemniaki średnio-wczesnych odmian w fazie narastania bulw, średnio-późne odmiany w fazie kwitnienia. Widać objawy chorób grzybowych zwłaszcza zarazy ziemniaczanej. Lokalnie występują chrząszcze stonki ziemniaczanej i mszyce. Stan zachwaszczenia na plantacjach jest zróżnicowany, chwasty pojawiają się głównie na plantacjach  bez ochrony chemicznej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zakrywania międzyrzędzi. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami. Na polach pojawił się chwościk buraka, mszyca i pchełka buraczana.

  • Rośliny sadownicze

Kończy się zbiór truskawek. Trwa zbiór porzeczek, wiśni, agrestu, borówek i malin. Drzewa owocowe ziarnkowe znajdują się w trakcie narastania owoców. Na jabłoniach amatorskich pojawia się mączniak i objawy parcha jabłoni na liściach, na gruszach rdza. Śliwy zostały porażone torbielowatością. Według oceny sadowników, z roku na rok wzrasta liczba i wielkość stad szpaków, które potrafią w bardzo krótkim czasie wyrządzić znaczne szkody.

Sytuacja na rynkach skupu

Punkty skupowe prowadzą prace przygotowawcze obiektów do akcji skupowej zbóż i rzepaku ze zbiorów z 2016 roku. Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nieznacznie spadła w stosunku do ubiegłego miesiąca (o ok. 2%) i wynosi 60,77 zł/dt (w 2015 roku było to 67,69 zł/dt, spadek ceny o ok. 10%). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 64 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 59,08 zł/dt.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego spadła o 10% w ciągu miesiąca i wynosi 50,31 zł/dt. Jest niższa o 8% od ubiegłorocznej z tego samego okresu. Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno pozostaje bez zmian i wynosi średnio 63,39 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 70,00 zł . Obecna cena skupu kukurydzy jest wyższa o 15-19% aniżeli w lipcu 2015r., ale o około 5% niższa od ceny w lipcu 2014 r. Korzystniejsze o 10-12% od zeszłorocznych cen z tego samego okresu są ceny owsa, żyta i pszenżyta.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku nie zmieniły się. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,83 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,52 zł za kg (wzrost ceny o 8,6% w stosunku do ubiegłego miesiąca), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,00 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,92 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 143,41 zł/dt,
  • polifoska 8 – 181,84 zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 127,93 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 31 lipca 2016 r. potrwają kontrole dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia. Kontrole takie prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i standardowo były one przeprowadzane od 15 maja do 15 lipca. Wynikało to z tego, że rolnicy mieli czas na złożenie swoich wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich właśnie do 15 maja, zatem ARiMR miała dość czasu by takie kontrole przeprowadzić. Ponieważ w tym roku rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca, konieczne było wydłużenie terminu na przeprowadzenie kontroli dywersyfikacji upraw do końca lipca.

W trakcie kontroli dywersyfikacji upraw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdza, czy rośliny zgłoszone we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, są faktycznie uprawiane. Badane jest również, czy powierzchnia upraw poszczególnych roślin odpowiada zasadom obwiązującym przy dywersyfikacji upraw. Kontrola przeprowadzana jest zarówno na podstawie wizualnej oceny występowania uprawy na danym gruncie, jak i na podstawie badania pozostałości znajdujących się na polu po jej ewentualnym zbiorze.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu