Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.07.2020

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w czasie ostatniego miesiąca była zmienna. Zanotowano duże skoki temperaturowe jak i gwałtowne zmiany pogody. Temperatura powietrza w dzień dochodziła do 30 0C, w nocy temperatury utrzymywały się w granicach od 9 do 19 0C. Średnia temperatura dzienna wzrosła do 23,6 0C, w nocy do 12,6 0C. W połowie miesiąca wystąpiły ulewy do 120 mm słupa wody. Nadmierna ilość opadów oraz ich częste sprzyjały rozwój chorób na plantacjach zbóż i rzepaku. Na terenie powiatu świdnickiego, oleśnickiego i lwóweckiego po gwałtownych opadach, wystąpiły miejscowe podtopienia. Opady deszczu poprawiły zawartość wody w glebie, jednak na terenie powiatu milickiego i bolesławieckiego nadal występuje zagrożenie suszą hydrologiczną. Lokalnie odnotowano także opady gradu. Na terenie powiatu ząbkowickiego nawalne deszcze spowodowały wiele strat w uprawach i budynkach gospodarskich. Wystąpiły liczne zalania, podtopienia i zamulenia upraw. Znaczna część rolników przesiewała uprawy kukurydzy.

Uprawy rolne

  • Zboża

Pszenice ozime znajdują się w fazie, w zależności od terminu siewu, od pełnej dojrzałości mlecznej do dojrzałości woskowej. Rośliny na plantacjach powschodziły równomiernie. Jęczmień ozimy zakończył wegetację – rozpoczęły się zbiory. Średnie plony w przedziale 55 dt/ha do 70 dt/ha. Zboża jare kwitną. Kukurydza w fazie wydłużania pędu. W obrębie zbóż pojawiły się objawy mączniaka; można było zauważyć również rdzę brunatną, septoriozę liści oraz fuzariozę kłosów. Gdzieniegdzie występowała zgorzel podstawy źdźbła. Na większości plantacji występowały szkodniki w postaci skrzypionek; można było zauważyć naloty mszyc zbożowych. Zachwaszczenie występowało lokalnie. Głównie były to chwasty dwuliścienne.

  • Rzepaki

Na większości plantacji rzepaki były w fazie dojrzewania. Gdzieniegdzie rozpoczął się zbiór rzepaku. Szacunkowe plony rzepaku to 20-35 dt/ha. Większość plantacji wolna od chwastów. Zaobserwować można było objawy zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni. Rośliny miały objawy żerowania pryszczarka i chowaczy.

  • Rośliny okopowe

Trwał zbiór wczesnych odmian ziemniaków – zwłaszcza tych znajdujących się pod włókniną. Rośliny uprawiane na plantacjach bez osłon w fazie zwartych rzędów i kwitnienia. Masowo pojawiła się stonka ziemniaczana. Gdzieniegdzie pojawiła się zaraza; zachwaszczenie występowało lokalnie.

Buraki cukrowe na większości plantacji były w dobrym stanie – plantacje były wyrównane. Rośliny w fazie zakrycia międzyrzędzi. W połowie miesiąca rolnicy wykonywali zabiegi dokarmiana mikroelementami. Na plantacjach pojawiła się mszyca buraczana oraz pchełka. Lokalnie zaobserwowano chwościka.

  • Rośliny sadownicze

W sadach jabłoniowych występuje parch jabłoni. Owocówka jabłkóweczka też obecna. Zaczął się zbiór czereśni oraz wiśni. Wczesne odmiany śliwy, moreli oraz brzoskwiń osiągają dojrzałość.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż są niższe o 3-7% niż w czerwcu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej ciągu miesiąca spadła o ok. 3% do 76,06 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 85,00 zł/dt, rok temu średnia cena wynosiła 71,23 zł/dt. Cena pszenicy paszowej w jest niższa o ok.7% niż miesiąc wcześniej, jest skupowana średnio po 71,85 zł/dt. Cena jest jednak wyższa od ubiegłorocznej o około 5%, kiedy uzyskiwano 68,11 zł/dt. Jęczmień paszowy obecnie osiąga średnią cenę 60,35 zł/dt tj. ok 3% mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest zbliżona do ceny zeszłorocznej (średnio uzyskiwano 59,50 zł/dt). Cena skupu rzepaku wzrosła o zaledwie 2% w przeciągu miesiąca i wynosi obecnie 167,72 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 177,00 zł/dt.

Cena skupu młodego bydła opasowego nie zmieniły się w ciągu miesiąca, kształtuje się ona w przedziale od 5,25 zł/kg do maksymalnie 8,50 zł/kg, średnio wynosi 6,87 zł/kg żywca. W lipcu ubiegłego roku średnia cena skupu żywca wołowego była wyższa o 5% i wynosiła 7,29 zł/kg.

Ceny skupu tuczników znacznie spadły w porównaniu z czerwcem. W ciągu miesiąca obniżka ceny wyniosła prawie 17%. Obecnie średnia cena to 4,94 zł/kg (miesiąc temu było to 5,77 zł/kg). W porównaniu z rokiem 2019 cena tuczników jest niższa o około 7%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 5,32 zł/kg.

Cena skupu mleka wynosi od 0,85 do 1,51 zł/l. Średnia cena skupu spadła do poziomu z ubiegłego roku, ale jest niższa o 7% od ceny średniej skupu w czerwcu. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych pozostaje bez zmian, wynosi około 2,25 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim obniżkom w stosunku do poprzedniego miesiąca, są też niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 139,25 zł/dt (cena jest o 4% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadek ceny o 18% w porównaniu do ubiegłego roku),
  • polifoska 8 – 165,05 zł/dt (cena spadła o ok. 3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 6% w porównaniu do ubiegłego roku),
  • saletra amonowa 34% – 115,22 zł/dt (cena niższa o 4% w porównaniu do ubiegłego miesiąca i niższa o 5% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Gospodarstwa rolne znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zadłużeniem mogą ubiegać się o pomoc w spłacie długów w formie kredytu restrukturyzacyjnego (Symbol KR) w bankach oraz pożyczkę (Symbol NP3) udzielaną przez ARiMR. Zasady udzielania kredytu zostały opisane w osobnym artykule.

Poniżej przedstawiamy zasady udzielania pomocy na restrukturyzację gospodarstw rolnych w formie pożyczki na spłatę zadłużenia związanego z działalnością rolniczą (Symbol NP3).

Podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą mogły uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia.

Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i obecnie wynosi 4,98%. Oprocentowanie jest w całości płacone przez pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji, i wynosi co najmniej 25% kosztów restrukturyzacji ‒ w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy lub 40% kosztów restrukturyzacji ‒ w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Procedura ubiegania się o pożyczkę obejmuje przygotowanie planu restrukturyzacji i złożenie go do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego wraz z wnioskiem o jego akceptację. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora ODR planu restrukturyzacji dokumenty wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki są składane w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu. Szczegółowe Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3) zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska, Karolina Kucharska DODR