Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.06.2017

Warunki agrometeorologiczne

Warunki pogodowe w większości korzystne dla rozwoju roślin. Przez dłuższy czas utrzymywała się sucha bezdeszczowa pogoda. Niedobory wody zostały wyrównane przez przelotne i lekkie opady. Temperatury dzienne wahały się od 15 oC do nawet 28 oC. Temperatury nocne wahały się od lekkich przymrozków do 12 oC.

W rejonie Dzierżoniowa od 12 maja do 12 czerwca było 7 dni z opadami, spadło około 49 mm opadów deszczu. Największe były opady 6 czerwca, wynosiły 35 mm.

Stan upraw

  • Zboża

Pszenice ozime w fazie od kłoszenia do początku kwitnienia. Zboża jare, w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło do kłoszenia. Pojawiają się objawy porażenia mączniakiem, septoriozą liści i plew, brunatną plamistością liści i fuzariozą kłosa. Na części plantacji obserwuje się występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych. Cześć plantacji kukurydzy jest w słabej kondycji – liście są bardzo jasne. Przyczyną była pogoda w drugiej połowie maja z przewagą opadów i ziemnych nocy. Obecna faza to 4-8 liści.

  • Rzepaki

Znajdują się w fazie dojrzewania. Większość plantacji jest dobrze utrzymanych i zdrowych. Na niektórych plantacjach zauważalne jest niewielkie porażenie zgnilizną twardzikową. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Na obrzeżach niektórych pól widoczne jest zachwaszczenie makiem polnym.

  • Rośliny okopowe

Trwa zbiór bardzo wczesnych odmian ziemniaków, zwłaszcza tych spod włókniny. Później niż w ostatnich latach posadzono ziemniaki wczesne, ale były one podkiełkowane. Odmiany wczesne i średnio wczesne są w fazie kwitnienia, ziemniaki odmian późniejszych w fazie zakrywania międzyrzędzi. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

Duża wilgotności gleby i powietrza przy temperaturze powyżej 20 oC sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej. Zauważalne są porażenia pojedynczych liści ziemniaków. W małym nasileniu lokalnie występują chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zakrywania międzyrzędzi. Trwa dolistne dokarmianie roślin. Na polach pojawiła się pchełka i mszyca buraczana. Stopień zachwaszczenia mały, miejscami występują burakochwasty.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i wczesnych odmian czereśni. Drzewa owocowe ‒ śliwy, jabłonie, grusze i brzoskwinie znajdują się w fazie formowania owoców. Spodziewane plony z rodzimych drzew są niższe niż w ubiegłych latach ze względu na niesprzyjającą pogodę w trakcie kwitnienia. Zaobserwowano pierwsze objawy żerowania mszyc. Na jabłoniach odmian amatorskich pojawia się mączniak i objawy parcha jabłoni (na liściach). Na gruszach pojawiła się rdza. Śliwy zostały porażone torbielowatością.

Sytuacja na rynkach skupu

Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej nie uległa większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 69,20 zł/dt (wzrost ceny o 2%), maksymalna cena to 74,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 61,82 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej, czyli o 12% mniej niż dziś. Pszenica paszowa uzyskała cenę wyższą o 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obecnie jest skupowana w średniej cenie 68,27 zł/dt, w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 59,87 zł/dt (wzrost ceny o 14%). Cena jęczmienia paszowego nie uległa większej zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi średnio 59,44 zł/dt, natomiast stosunku do czerwca 2016 roku cena wzrosła o około 7%. Cena kukurydzy na ziarno to 68,24 zł/dt (wzrost o ok. 4% w ciągu miesiąca). W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 63,44 zł za 1dt kukurydzy, czyli o 7,5% mniej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,10 zł, maksymalna cena to 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,82 zł/kg. Obecnie uzyskujemy o ok. 4% więcej.

Cena skupu tuczników w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła i wynosi 5,19 zł/kg ( o 4% więcej w stosunku do maja br.) , maksymalnie można uzyskać 5,90 zł/kg. Ceny skupu są o 25% wyższe niż rok temu, kiedy płacono średnio 4,16 zł/kg (1,03 zł różnicy na 1 kg).

Ceny mleka bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi od 1,50 do 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów w większości są niższe niż w ubiegłym miesiącu, a także znacznie niższe od cen zeszłorocznych (z wyjątkiem mocznika).

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 144,85 zł/dt (wzrost ceny od ubiegłego miesiąca o ok. 1% i do ceny z czerwca 2016 roku o ok. 1,7%),
  • polifoska 8 – 165,25 zł/dt (spadek ceny o 1% w stosunku do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 9% w stosunku do 2016 r.),
  • saletra amonowa 34% – 117,12 zł/dt (spadek ceny od ubiegłego miesiąca o ok.1%, i spadek ceny o 7% w stosunku do czerwca 2016 r.).

Szkody w uprawach rolnych

Do dnia 14 czerwca 2017 roku Wojewoda Dolnośląski powołał 12 komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych, w tym 9 spowodowanych przymrozkami wiosennymi (gminy Kostomłoty, Góra, Wąsosz, Krośnice, Nowa Ruda, Oborniki Śl., miasto Oleśnica, Syców i Trzebnica) i 3 dla szacowania szkód spowodowanych gradobiciem (gminy Zagrodno, Sulików i Warta Bolesławiecka).

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 29 czerwca do 28 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Koniec kampanii wnioskowej

31 maja 2017 r. zakończyła się przedłużona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 2 tygodnie kampania wnioskowa 2017. Na Dolnym Śląsku rolnicy złożyli w terminie 54 524 wniosków, czyli o około 1100 mniej niż w ubiegłym roku. Podobnie, jak w poprzednich latach  rolnicy mogli skorzystać z pomocy doradców DODR w wypełnianiu wniosków. Najwięcej rolników (60%) skorzystało z pomocy doradców w 6 powiatach ‒ głogowskim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, wałbrzyskim i zgorzeleckim. W powiatach ‒ wrocławskim oławskim i kłodzkim o pomoc do doradców zwróciło się około 22-23% rolników.

Decyzja o wypłacie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

We wrześniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma podjąć decyzję o tym czy, kiedy i w jakiej wysokości mają być wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 roku i jednocześnie zapewnia, że ARiMR będzie przygotowana, aby od 16 października 2017 roku do wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednichjeśli tylko zapadnie taka decyzja.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR