Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.02.2019

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc charakteryzował się zmienną pogodą. Występowały poranne mgły, przelotne opady śniegu i deszczu z porywami wiatru. Temperatury w dzień wynosiły od -7 oC do 8 oC, w nocy spadały do nawet -14 oC. Luty rozpoczął się mroźniejszą aurą i intensywnymi opadami śniegu, okrywa śnieżna na polach dochodziła do nawet 20 cm szczególnie w rejonach górskich. Obecnie, w połowie lutego, temperatury są dodatnie i nie ma już okrywy śnieżnej na większości pól. Nastąpiło znaczne uwilgotnienie gleby. W rejonie Dzierżoniowa łącznie było to 35 mm opadów śniegu i deszczu. W związku z tym, że gleba była niezamarznięta nie wystąpiły podtopienia.

Uprawy rolne

W połowie lutego zboża ozime były w stanie spoczynku, w który weszły w fazie krzewienia. Większość pól znajduje się w dobrej kondycji. Na niektórych plantacjach można zauważyć objawy niedoboru składników – rośliny robią się fioletowe. Na części upraw widać choroby grzybowe. Plantacje roślin zasianych zbyt wcześnie i mocno wybujałych jesienią mają żółte liście lub ich część obumarła. Wiosną rośliny będą musiały otrzymać dawkę startową azotu, aby się zregenerować. Na większości pól z terminowego siewu nie ma chwastów, ponieważ zostały zwalczone jesienią. Rzepak na większości plantacji znajduje się w fazie dobrze wykształconej rozety. W zależności od terminu siewu jest to faza od 8 do 10 liścia właściwego. Niektóre plantacje są przerzedzone z powodu jesiennej suszy, nie wszystkie nasiona wykiełkowały na czas. Rośliny w większości w dobrej kondycji, ale na tym etapie trudno ocenić przezimowanie.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zauważalny jest wzrost cen w porównaniu do zeszłego roku. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie uległa większym zmianom w przeciągu miesiąca, wynosi obecnie 83,39 zł/dt i jest o 22% wyższa niż w lutym 2018 roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 87,74 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 80,25 zł/dt (cena wyższa o 22% niż w ubiegłym roku), cena najczęściej oferowana to 84,50 zł/dt. Skup jęczmienia paszowego kształtuje się w przedziale 68,00-80,00 zł/dt, średnio można uzyskać 74,18zł za dt. W zeszłym roku cena była niższa w tym okresie o około 15% i wynosiła 63,02 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,98 zł/kg, (w lutym ubiegłego roku było to 7,21 zł/kg) maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.

Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio można uzyskać 4,06 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2018, cena tuczników jest niższa o około 9%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,31 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i ubiegłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,24 zł/l (min 0,60 zł/l do maks. 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,99 zł/l, maksymalną ceną jest 3,0 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 163,49 zł/dt (cena o 2% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 19% wyższa w porównaniu do 2018 r.)
 • polifoska 8 – 172,33 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wyższa o 8% niż w 2018 roku)
 • saletra amonowa 34% – 133,30 zł/dt (cena wyższa o 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyższa o 12% niż rok temu).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

 • jęczmień jary 190,00 ‒ 251,00 zł/dt,
 • pszenica jara 195,00 – 228,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 197,00 – 224,00 zł/dt,
 • owies 184,00 – 223,00 zł/dt.
 • żyto jare ‒ 215,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

28 stycznia ARiMR wznowiła wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Pod koniec ubiegłego roku Agencja musiała wstrzymać wypłatę tych rekompensat z powodu wyczerpania rzez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Początkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło bowiem 334 749 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych w 2018 roku przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Na wniosek ministra rolnictwa rząd podjął decyzję o zwiększeniu o ponad 700 mln zł puli środków na rekompensaty.

Do tej pory otrzymało je łącznie 211 091 rolników. Na ich konta ARiMR przekazała prawie 1,6 mld zł. Tylko po ponownym uruchomieniu wypłaty rekompensat, czyli od 28 stycznia, Agencja do 4 lutego zrealizowała 26 148 płatności na kwotę ponad 201 mln zł.

Kredyty preferencyjne

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

7 lutego na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2019 rok dodatkową pulę środków na limity akcji kredytowej oraz limity dopłaty do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w tym roku.

Łączna pula środków na kredyty wynosi:

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 3 mld zł,
 • środki w kwocie 10 mln zł na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,
 • środki w kwocie 8,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR