Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.08.2017

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda na przełomie lipca i sierpnia na większości obszaru województwa sprzyjała pracom polowym. Jednak lokalnie występowały burze z intensywnymi opadami (w powiecie Lubińskim – gminy Lubin, Ścinawa, Rudna) oraz opady gradu ‒ gmina Sobótka. Na terenie powiatu oleśnickiego w piątek 11 sierpnia wystąpiły burze z intensywnymi opadami, trwa ustalanie rozmiaru szkód. Niedobory wody zostały wyrównane przez występujące opady deszczu, miejscami intensywne.

W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna opadów była wyższa niż zwykle i wynosiła 90 mm. Podobnie w powiecie dzierżoniowskim ‒ od 13 lipca do 11 sierpnia zanotowano łącznie 89 mm opadów. Temperatury dzienne były wysokie, wahały się od 22 oC do nawet 35 oC. Noce były bardzo ciepłe, temperatury wynosiły od 12 do 22 oC.

Żniwa na Dolnym Śląsku

Żniwa na Dolnym Śląsku w tym roku są opóźnione w porównaniu do ubiegłego sezonu. Zaawansowanie zbiorów zbóż na dzień 08.08.2017 r. wynosiło 62% i było niższe niż rok wcześniej, kiedy o tej samej porze skoszono już 68% areału. Pszenicę ozimą zebrano dopiero z 71% powierzchni, pszenicy jarej pozostało znacznie więcej do zbioru, bo aż 64% areału. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego (99% powierzchni skoszonej), jęczmień jary zebrano z 61% areału.

Tegoroczne plony zbóż (na tym etapie zbiorów) szacujemy na nieco wyższe (około 5-7%) niż w ubiegłym roku. Zboża ogółem plonują w wysokości ok. 54,93 dt/ha, w ubiegłym roku było to 52,05 dt/ha. Plon jęczmienia ozimego szacujemy obecnie na 55,09 dt/ha (52,72 dt/ha było w 2016 roku), plon żyta ozimego 38,13 dt/ha (35,18 dt/ha w zeszłym roku), pszenica ozima obecnie plonuje 59,46 dt/ha (57,33 dt/ha w sierpniu roku ubiegłego).

Rzepak skoszono już na ponad 95% powierzchni zasiewów w naszym województwie. Średnie plony rzepaku wynoszą obecnie około 29,43 dt/ha (w sierpniu roku ubiegłego było to 30,42 dt/ha).

Najwyższe zaawansowanie prac żniwnych jest na terenie makroregionów wrocławskiego i wałbrzyskiego, gdzie zebrano odpowiednio 68 i 65% zbóż oraz prawie 100% rzepaku. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonie jeleniogórskim, gdzie do zbioru pozostało jeszcze ponad 60% powierzchni zbóż i ok. 21% rzepaku.

Pozostałe plantacje

Trwa zbiór średnio wczesnych odmian ziemniaków. Szacunkowy plon wynosi obecnie około 212 dt/ha. Duża wilgotność gleby i powietrza przy wysokiej temperaturze sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej i alternariozy. Lokalnie występuje stonka ziemniaczana. Na plantacjach pojawia się wtórne zachwaszczenie, głównie chwastnicą, żółtlicą drobnokwiatową i komosą białą.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie w fazie całkowitego zakrycia międzyrzędzi i narastania korzenia. Poprawa wilgotności gleby rokuje dobre plony korzeni. Na polach pojawiła się pchełka i mszyca buraczana. Zaobserwowano występowanie chwościka buraka. W powiecie złotoryjskim określono stopień porażenia plantacji na 5-8% areału. Zachwaszczenie plantacji jest bardzo zróżnicowane do niewielkiego do dużego. Występują głównie ostrożeń komosa, szarłat i przytulia, większość chwastów jest obecnie usuwana ręcznie.

Trwa zbiór brzoskwiń i wczesnych odmian jabłoni. Plony z drzew są niższe niż w ubiegłych latach ze względu na niesprzyjającą pogodę w trakcie kwitnienia. Na jabłoniach i gruszach występują objawy porażenia parchem.

Sytuacja na rynkach skupu

Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej jest niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 7% wyższa niż w sierpniu 2016 roku. Obecnie można otrzymać 64,57 zł/dt (69,49 zł/dt w ubiegłym m miesiącu), maksymalna cena to 70,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku średnia cena wynosiła 60,17 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej. Pszenica paszowa obecnie jest skupowana w średniej cenie 60,98 zł/dt, w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 57,17 zł/dt (wzrost ceny o 6%). Średnia cena skupu jęczmienia paszowego spadła o ok. 6 % w ciągu miesiąca i wynosi obecnie 53,63 zł/dt. Jest jednak wyższa o ok. 10% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Niższe w tym roku są ceny skupu rzepaku. Średnia cena skupu wynosi 1591,70 zł/tonę W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 1668,6 z/t t czyli . o ok. 5% więcej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego pozostają bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,17 zł, maksymalna cena to 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,81 zł/kg. Dziś jest to o ok. 5% więcej.

Cena skupu tuczników nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 5,21 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 5,90 zł/kg. Ceny skupu są o 8% wyższe niż rok temu, kiedy płacono średnio 4,81 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie, od miesiąca producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,53 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi od 1,50 do 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów są niższe o 7-10% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do ubiegłego roku znacznie spadły ceny polifoski 8 i saletry amonowej.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 130,04 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do sierpnia 2016 r.)
  • polifoska 8 – 153,02 zł/dt (spadek ceny o 15% w stosunku do sierpnia 2016 r.)
  • saletra amonowa 34% – 105,42 zł/dt (spadek ceny o 10% w stosunku do sierpnia 2016 r.)

Szkody w uprawach rolnych

Do 9 sierpnia Wojewoda Dolnośląski powołał 21 komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych. Komisje dokonują oszacowania zakresu i wysokości szkód zgodnie z terminem zapisanym w §5 pkt 7 ppkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015 poz.187 ze zm.).

W tej chwili w regionie pracuje jedenaście komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gmin ‒ Kostomłoty, Góra, Wąsosz, Nowa Ruda, miasta Oleśnicy, Krośnice, Oborniki Śl., Trzebnica, Syców, Jerzmanowa oraz Prusice (sygnalizowano szkody w uprawie truskawek, drzewkach owocowych, rzepaku, roślinach strączkowych, życie i pszenicy). Dziewięć komisji szacuje straty spowodowane gradobiciem na terenie gmin Zagrodno, Sulików, Warta Bolesławiecka, Bystrzyca Kłodzka, Walim, Kamienna Góra, Ścinawa, Góra oraz Marcinowice (sygnalizowano szkody głównie w rzepaku, pszenicy, ziemniakach, truskawkach i czarnej porzeczce).

Jedna komisja na terenie gminy Syców została powołana ze względu na szkody spowodowane deszczem nawalnym.

Harmonogram PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020planowanych do uruchomienia do końca 2018 roku. W sierpniu zostanie ogłoszony termin naboru wniosków o udzielenie pomocy na Transfer wiedzy i działalność informacyjną. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz przyznanie Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Na wniosek Ministra Rolnictwa, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%. Zwiększenie poziomu zaliczek ma związek z wystąpieniem w Polsce niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Oznacza to, że począwszy od 16 października, rolnicy w całej Polsce będą mogli otrzymać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok w zwiększonej wysokości. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w bieżącej kampanii zostanie potwierdzona rozporządzeniem MRiRW.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR