Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.07.2013

Nawalne deszcze pod koniec czerwca i nocne spadki temperatur poniżej 10 stopni nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi roślin. Rozwój roślin szczególnie ciepłolubnych jest opóźniony. Na zbożach pojawiły się choroby kłosa i liści. W 40 gminach na terenie województwa pracują komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Tymczasem rozpoczynają się zbiory.

Stan upraw

  • Zboża

Zboża ozime znajdują się w fazie dojrzałości mleczno-woskowej i woskowej. Jęczmień ozimy w fazie pełnej dojrzałości. Rozpoczynają się zbiory. Zboża jare znajdują się w fazie dojrzałości mlecznej. Stan plantacji kukurydzy poprawił się. Na większości z nich rośliny osiągają wysokość ok.1m. W niektórych rejonach występuje duże nasilenie chorób grzybowych, głównie w zbożach ozimych. Pojawiły się choroby kłosa i liści ‒ fuzarioza i septorioza. W dużym nasileniu wystąpił mączniak. Na jęczmieniu występuje porażenie brunatną plamistością liści. Na większości plantacji obserwuje się zwiększone objawy żerowania skrzypionek oraz naloty mszycy zbożowej. Zachwaszczenie plantacji niechronionych średnie i duże miotłą zbożową, przytulią czepną, chabrem bławatkiem, fiołkiem polnym i makiem w oziminach. W zbożach jarych występuje silna ekspansja owsa głuchego.

  • Rośliny okopowe

Ziemniaki wczesne są w trakcie zbioru. Ziemniaki późnych odmian znajdują się w fazie kwitnienia. Duża wilgotność gleby i powietrza sprawia, że ziemniaki ulegają porażeniu przez alternariozę i zarazę ziemniaczaną. Na niektórych plantacjach występuje stonka ziemniaczana. Ceny młodych ziemniaków spadły. Za 1 kilogram trzeba było zapłacić w połowie lipca od 1 do maksymalnie 2,40 zł.
Większość plantacji buraków cukrowych posianych w terminie jest w dobrym stanie. Rośliny znajdują się w fazie zakrytego międzyrzędzia i intensywnego wzrostu korzeni. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami. Pojedyncze plantacje z objawami chwaścika. Na niektórych plantacjach buraków pojawiło się wtórne zachwaszczenie. Dotyczy to szczególnie podtopionych plantacji.

  • Rzepak

Plantacje rzepaku ozimego w fazie żółknięcia łuszczyny. Rzepak jary w fazie kwitnienia i początkach zawiązywania łuszczyn. Wykonywane są zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku ozimego. Zaobserwowano większe niż w latach poprzednich występowanie słodyszka rzepakowego oraz zauważalne uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika. Zachwaszczenie lekkie głównie samosiewami zbóż, makami, chabrami i przytulią szczególnie plantacji niechronionych. Zauważalne objawy chorobowe zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór czereśni, kończy się zbiór truskawek, a zaczynają dojrzewać porzeczki, wiśnie i morele. Rozpoczął się zbiór czerwcowych malin. Jabłonie w fazie formowania lub dojrzewania owoców. Dużo czereśni i truskawek zostało uszkodzonych przez deszcze, przez co ich plon jest niski i gorszy jakościowo. Występuje duże nasilenie mszyc. Na jabłoniach stwierdzono lot motyli owocówki jabłkóweczki. Opady zwiększyły ryzyko szarej pleśni. Na jabłoniach występują objawy mączniaka prawdziwego, a na brzoskwiniach ‒ kędzierzawości liści brzoskwini.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Ceny spadają. Obecnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej otrzymamy maksymalnie 95,00 zł. Średnio możemy za nią uzyskać 84,53 zł/dt (spadek o 5% w stosunku do ubiegłego miesiąca). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 81,68 i jest to mniej o 4% niż w czerwcu. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 53,00-84,00 zł/dt. Średnia cena kukurydzy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 80,36 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 87,00 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca pozostały na poziomie ubiegłego miesiąca. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 7,09 zł/kg. Maksymalna cena skupu wynosi 8,5 zł/kg i wzrosła o 6%. Nie odnotowano natomiast zmian cen skupu żywca wieprzowego. Ceny kształtują się w przedziale od 4,60 do 5,60 zł/kg. W porównaniu do lipca poprzedniego roku, średnia cena za kilogram tucznika jest niższa o ok. 2% i wynosi 5,22 zł/kg (w 2012 roku było to 5,35 zł).
Średnie ceny mleka utrzymują się na poziomie ubiegłego miesiąca i wynoszą 1,11 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,80 zł/l do maksymalnie 1,33 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych pozostaje bez zmian i wynosi od 1,90 zł/l do maksymalnie 3 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów są stabilne. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 179,05 zł/dt, (spadek o 2%),
  • polifoska 8 – 219,00 zł/dt, (bez zmian),
  • saletra amonowa 34% –147,72 zł/dt (spadek o 2%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

ARiMR otrzymała zgodę na uruchomienie dodatkowych pieniędzy na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników. To oznacza, że banki współpracujące z Agencją mogą wznowić udzielanie rolnikom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Ich całkowita wartość może wynieść nawet 2 mld zł. W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą do oprocentowania może osiągnąć w tym roku wartość nawet 3 mld zł. Rolnicy biorący taki kredyt spłacają z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa ARiMR.

Rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach ‒ tzw. kredytów klęskowych. Oprocentowanie tych kredytów jest dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Wynosi, bowiem 1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadają ubezpieczenie gruntów i zwierząt gospodarskich) lub 3%, jeśli rolnik takiego ubezpieczenia nie ma. Kredyty klęskowe uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. Wniosek ten jest składany na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje. W czterdziestu dolnośląskich gminach, na obszarach dotkniętych klęską powodzi, deszczu nawalnego i gradobicia pracują komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Źródło: meldunki PZD
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu