Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.06.2021

Pogoda, stan upraw rolnych

Po chłodnym końcu maja, czerwiec przywitał nas wysokimi temperaturami i słońcem. W ciągu ostatniego miesiąca temperatury dzienne wahały się od 8 do 28 0C. Odnotowano kilka dni z lokalnymi, intensywnymi opadami deszczu, lecz wysoka temperatura powoduje miejscami wysuszanie słabszych gleb i więdnięcie upraw. Na początku drugiej dekady maja przez województwo dolnośląskie przeszły nawałnice powodujące zalania i powodzie, miejscami spadł grad.

Największe szkody wyrządziły w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska. Po gwałtownych opadach deszczu z brzegów wystąpiły rzeki, potoki, zalanych zostało kilkadziesiąt budynków oraz lokalne drogi. Wojewoda dolnośląski powołał 10 gminnych komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak grad, deszcz nawalny i powódź. Komisje zostały powołane w gminach Dzierżoniów (2 komisje), Niemcza (2 komisje), Marcinowice, Grębocice, Ciepłowody, Kondratowice, Ząbkowice Śląskie i Piława Górna.

Opóźnione siewy

Zakończono opóźnione zasiewy kukurydzy i gryki na podmokłych terenach. Część rolników zdecydowała się ugorować te pola. Stan upraw ozimych na większości plantacji jest zadowalający. Rzepak ozimy, w zależności od terminu siewu znajduje się w fazie od końca kwitnienia do wypełniania łuszczyn. Nasilenie szkodników jest małe, zaobserwowano niewielkie ilości pryszczarka oraz chowacza. Zboża ozime są w fazie kłoszenia. Zboża jare w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło do kłoszenia.

Większość plantacji jest wolna od chwastów. Pogoda sprzyja występowaniu chorób grzybowych. Miejscami występuje septorioza liści, mączniak prawdziwy, septorioza. Rolnicy stosują zabiegi na liść flagowy i ochronę kłosa. Kukurydza zasiana w terminie, znajduje się w fazie do 6 liści, część plantacji zasiana po terminach jest dopiero w fazie wschodów.

Trwa zbiór wczesnych ziemniaków z upraw pod osłonami. Gruntowe uprawy wczesne kwitną. Późniejsze odmiany zakrywają międzyrzędzia. Trwa dolistne dokarmianie roślin. Na niektórych uprawach ziemniaka występuje stonka ziemniaczana. Plantacje buraków cukrowych znajdują się w fazie 6-10 liści. Miejscami zaobserwowano występowanie mszycy. Plantacje okopowych w większości wolne są od chwastów.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nadal są wysokie, nieznacznie wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca, są także wyższe niż rok temu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w maju wynosi 94,31 zł/dt. Maksymalnie w skupie można było uzyskać 105,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 20% niższa niż obecnie i wynosiła 78,19 zł/dt.

Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 89,87 zł/dt (wzrost ceny o 3% w ciągu miesiąca). Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 16%, kiedy uzyskiwano średnio 76,97 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga obecnie średnią cenę skupu 77,90 zł/dt (cena wzrosła o 3% w ciągu miesiąca). Rok temu cena wynosiła 62,30 zł/dt i była niższa o 20%.

Kukurydza na ziarno w zależności od stopnia wilgotności jest skupowana za 90,00 do 105,00 zł/dt, średnia to 96,50 zł/dt. W czerwcu ubiegłego roku było to 63,00 do 78,00 zł/dt. Cena skupu rzepaku ciągle rośnie, wynosi średnio 250,56 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o prawie 18%). W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 35% (średnia cena z czerwca 2020 roku to 164,30 zł/dt).

Średnie ceny skupu żywca nadal są niskie. Młode bydło opasowe skupowane jest średnio po 7,41 zł/kg (maksymalnie można uzyskać 9,45 zł/kg). Rok temu, hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,81 zł/kg. Ceny skupu tuczników wzrosła w ciągu miesiąca zaledwie o 8%, obecnie wynosi średnio 4,97 zł/kg. Maksymalnie rolnicy otrzymują 5,78 zł/kg. W czerwcu 2020r oku średnia cena skupu tuczników była wyższa o 14%, uzyskiwano wtedy średnio 5,77 zł/kg.

Średnie ceny skupu mleka pozostają bez większych zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca i roku. Producenci otrzymują od 1,15 do 1,70 zł/l, średnio 1,34 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 2,40 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 z/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów nieznacznie zmieniły się w porównaniu do zeszłego miesiąca, ale są znacznie wyższe niż rok temu. Średnie ceny nawozów:

  • mocznik 46% N – 184,97 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 3%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 27%),
  • polifoska 8 – 186,36 zł/dt (cena wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 3%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 8%),
  • saletry amonowej 34% – 136,44 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wyższa o 14% niż w czerwcu 2020 roku).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 21 czerwca 2021 r. będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 19 sierpnia.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, czyli rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

  •  rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50%. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR